Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

ETA – Europeisk Teknisk Bedömning

RISE är ett av staten utsett organ med behörighet att utfärda Europeiska Tekniska bedömningar (ETA). För produkter där ingen harmoniserad teknisk specifikation finns eller kan användas fullt ut är ETA-spåret den väg som ger tillverkare möjlighet att CE-märka sina produkter. RISE kan även ta fram ett europeiskt bedömningsdokument (EAD).

Syfte

CE-märkning av byggprodukter är obligatorisk för produkter som omfattas av en harmoniserad specifikation (hEN eller EAD).
Att CE-märka sin/sina produkter innebär att man, som tillverkare, får tillgång till hela den europeiska marknaden och möjliggör på ett neutralt sätt jämförelse mellan olika tillverkares produkter.

För produkter, sammansatta produkter och byggsystem där hEN saknas eller inte kan användas finns möjlighet till CE-märkning via en Europeiskt Teknisk Bedömning (ETA). Ett ETA är en teknisk specifikation och beskriver produktens egenskaper, tillverkningsställen och tillverkningskontroll. Ett ETA är det dokument som möjliggör en CE märkning av produkter.

Ett ETA kan utfärdas av ett utsett organ Tekniskt Bedömningsorgan (Technical Assessment Body, TAB).
RISE är utsett av svenska staten med behörighet att ställa ut ETA inom samtliga produktområden och är även Sveriges representant i den europeiska samarbetsorganisationen EOTA (European Organisation for Technical Assessment). EOTA är den organisation som genom sina medlemmar tar fram europeiska bedömningsdokument för de produkter de olika TAB har fått in ETA-ansökningar om. 

Metod

Det dokument med ett schema som beskriver processen hittar du i rutan "Mer information" till höger.
I korta drag gäller följande steg:

  • Förfrågan
  • Offert
  • Ev. framtagande av EAD
  • Framtagande av ETA


När tillverkaren redovisat de egenskaper som är relevanta för produkten och samtliga underlag, inklusive tillverkningsort, tillverkningsställe, kontrollplan FPC etc. finns tillgängligt kan ett ETA ställas ut.
I de fall en EAD för produkten saknas måste denna tas fram innan ett ETA kan ställas ut.

Beroende vilket system för AVCP (1+, 1, 2, 3 eller 4) som gäller för produkten kan det krävas en insats, som skall utföras av ett anmält organ, innan det går att CE-märka produkten. För många harmoniserade specifikationer är RISE också anmält organ. Läs mer under standardtjänsten Anmält organ CPR.

Leveranser

När stegen ovan utförts ställs ett ETA ut. Referens till ETA publiceras dels på RISE hemsida men även på EOTAs hemsida.

Mer informationBeställning

Ansök om ett ETA, enligt denna tjänst, genom att fylla i den specifika ansökningsblankett som finns för tjänsten. Denna blankett tillhandahålles efter de initiala kontakterna.

Fakta

Tjänst

ETA - Framtagande/Utfärdande av Europeisk Teknisk Bedömning (ETA), samt i förekommande fall framtagande av Europeiska Bedömningsdokument (EAD)

Område

Certifiering

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs, men en klar definition av produkt och dess avsedda användning, inklusive ev. begränsningar är en klar fördel