Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Differential Scanning Calorimetry (DSC)

DSC används främst för att karaktärisera polymerer i plaster, fibrer och ytbeläggningar. Det är en termisk analysmetod som främst används för att bestämma smälttemperatur (Tm), glasomvandlingstemperatur (Tg), härdning, induktionstemperatur- eller tid (OIT) som är ett indirekt mått på hur väl en plast står emot oxidation eller nedbrytning i luft.

Syfte

DSC används ofta för att identifiera olika plaster och polymerblandningar eftersom de flesta polymerer har karaktäristiska smälttemperaturer eller för amorfa plaster, glasomvandlingstemperaturer. För identifiering av okända prover kombineras en DSC analys, ofta med FTIR analys.

Man kan också bestämma graden av kristallinitet i ett prov, undersöka blandbarhet för olika polymerer, studera härdning eller tvärbindningsgrad eller värmekapacitet. Oxidationsstablitet för polyeten eller polypropen är också en vanlig applikation, där provet hettas upp och tiden till oxidation, dvs exoterm nedbrytning mäts.

Metod

DSC är en termisk analysmetod som bygger på att ett prov värms upp med konstant hastighet eller hålls konstant vid en viss temperatur tillsammans med ett referensprov. En liten provmängd 5 – 10 mg placeras i en provkopp, oftast av aluminium och referensen består av en likadan tom provkopp. Prov och referens utsätts för samma temperaturprogram och den skillnad i temperatur som uppstår mellan prov och referens vid en termisk transition i provet registreras. Vid exempelvis ett smältförlopp kräver provet mer energi och en temperaturdifferens uppstår och registreras i ett s.k termogram där energi plottas som funktion av tid eller temperatur.

Instrumentet kan mäta i termperaturintervallet  från -95°C till 1100 °C och uppvärmningshastigheten kan varieras mellan 0,1 till 100°C per minut. 

Fler kontaktpersoner

DSC instrument finns på flera avdelningar inom RISE och vi arbetar tillsammans för att du som kund ska få snabb leverans och hög service-nivå.  I Mölndal har vi lång erfarenhet och expertis inom återvinning av plast, och material för produktion (kontakt Anna Jansson), i Borås arbetar vi mycket med byggprodukter (kontakt Anna Bondeson), i Göteborg analyseras rörmaterial i plast (kontakt Anders Höije) och i Stockholm/Kista arbetar vi med plastprodukter i kemisk processmiljö (kontakt Carmen Cobo Sanches).

Leveranser

Resultat levereras som en teknisk rapport med bifogade termogram, där metod och resultat förklaras. 

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Differential Scanning Calorimetry/Differentiell Svepkalorimetri (DSC)

Storhetsområde

Gasflöde, Temperatur

Leveransnivå

Ackrediterad, Oackrediterad

Standarder

ISO 11357

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Resultat levereras inom två veckor från det att prov ankommit till RISE. 

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Anna Bondeson

Kontaktperson

Anna Bondeson

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 516 55 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Jansson

Kontaktperson

Anna Jansson

Forskare

+46 10 516 53 29

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.