Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering av papper, arkivmaterial och skrivmedel

När myndigheter framställer dokument som skall bevaras måste de använda materiel som uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter. Detta gör de genom att använda certifierade produkter. Leverantörerna ansöker om certifiering hos RISE som utför provning på produkterna och utfärdar certifikat.

Syfte

RISE är ackrediterat certifieringsorgan. Det enklaste sättet för en myndighet att verifiera att rätt materiel används är att välja certifierade produkter. Det är också det enklaste sättet för en leverantör att bevisa för myndigheten att produkten uppfyller Riksarkivets krav.

RISE utför både provning och utfärdar certifikat, bland annat vid överensstämmelse med Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) för arkivbeständiga skrivmateriel.

Metod

RISE certifieringsregler för arkivmateriel beskrivs i "SPCR 004 2015" och kan laddas ned till höger på sidan under "Mer information".

Så här går certifieringen till:

 • Provning utförs enligt aktuell föreskrift av RISE som är ackrediterat enligt ISO 17025.
 • Tillverkaren/leverantören har ett system för kontroll av produktens kvalitet.
 • Tillverkaren utfärdar ett intyg om att de produkter som saluförs stämmer överens med de provade och att ändringar skall meddelas certifieringsorganet.
 • Uppföljande kontroll utförs varje år av RISE.

Arkivbeständigt papper utvärderas till exempel enligt ISO 11108 och åldringsbeständigt papper enligt ISO 9706. Skrift på papper utvärderas enligt ISO 11798. Riksarkivets tekniska föreskrifter 2006:4 hänvisar till dessa.

Ansökningsblanketter finns att ladda ned på höger sida under ”Mer information”.

Leveranser

Kunden erhåller ett internationellt certifikat för skrivmateriel för framställning av dokument som skall bevaras. För certifierade produkter, se länk till höger på sidan.

Exempel på produkter som kan certifieras:

 • Papper
 • Bläck till bläckstråleskrivare
 • Kopiatorer/färgkopiatorer
 • Skrivare/färgskrivare (laserskrivare, bläckstråleskrivare)
 • Pennor
 • Stämpelfärger
 • Aktomslag
 • Arkivboxar

Beställning

Kontakta någon av personerna nedan för beställning

Fakta

Tjänst

Certifiering av papper, arkivmaterial och skrivmedel

Certifiering

Certifiering produkter

Område

Certifiering

Standarder

ISO 17025 ”Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier”

ISO 17065 ”Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster”

RA-FS 2006:4 ”Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering

SPCR 004 2015 ”Certifieringsregler för Arkivmateriel”

Pris

Kontakta någon av personerna nedan för prisuppgift eller offert.

Förberedelser

Kunden ansvarar för förberedelser av provföremål om inget annat avtalas

Kontaktperson

Sammie Dang

Ingenjör

Läs mer om Sammie

Kontakta Sammie

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Mathias Bark

Kontaktperson

Mathias Bark

Ingenjör

Läs mer om Mathias

Kontakta Mathias

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.