Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering av ledningssystem för smältsvetsning

Med ett certifierat ledningssystem enligt SS-EN ISO 3834:2005 Ledningssystem för smältsvetsning av metalliska material visar ert företag medvetenhet och aktivt arbete med att säkra svetsprocessen i produktion. Det finns fördelar med att inneha en certifiering.

Syfte

Varför certifiering enligt SS-EN ISO 3834?

Ställer era kunder krav på hur ni styr er svetsprocess? Har ni råd att inte certifiera er verksamhet mot kraven i ISO 3834?

Marknaden ställer idag alltmer krav på att leverantörer ska visa sin förmåga att leverera svetstekniska produkter och tjänster som svarar upp mot definierade svetstekniska kvalitetskrav. SS-EN ISO 3834 är en internationell standard för att kvalitetssäkra svetsprocessen i företag som tillämpar svetsning på olika typer av konstruktioner och material.

Det finns tre standarder som företag kan erhålla certifiering emot beroende på produkt/tjänst som levereras:

  • SS-EN ISO 3834-2:2005 - omfattande kvalitetskrav tex tryckkärl, dynamiskt belastade konstruktioner.
  • SS-EN ISO 3834-3:2005 - normala kvalitetskrav stålkonstruktionen tex statisk belastade konstruktioner.
  • SS-EN ISO 3834-4:2005 - enkla kvalitetskrav tex cykelställ.


Standarden SS-EN ISO 3834-1 Kvalitetskrav för smältsvetsning  av metalliska material.

- Del 1: Kriterier för val av tillämpligs nivå för kvalitetskrav (ISO 3834-1:2005) anger hur företag kan välja rätt standard med avseende på vilken typ av produkter samt kundkrav som gäller för verksamheten.

En certifiering enligt SS-EN ISO 3834 syftar till att visa intressenter att samtliga led i produktframtagningsprocessen säkras m a p svetsning. Nedanstående visas några punkter på innehållet i standarden:

  • Material och tillsatsmaterial
  • Svetspersonal ex. EN 287 certifierade svetsare
  • Kontroll och provning, visuell kontroll, oförstörande och förstörande provning
  • Utrustning, svetsmaskiner, jiggar, fixturer etc.
  • Framtagning av svetsprocedurbeskrivningar, WPSer.
  • Framtagning av tillämpliga procedurkvalificeringar, WPQR.

Metod

En oberoende ackrediterad överenskommelse med specifika krav för certifiering av ledningssystemet säkerställs genom en inledande revision, årliga uppföljande revisioner samt omcertifieringsrevision var tredje år.

Leveranser

När organisationen uppfyller kraven för certifiering av ledningssystem för smältsvetsning enligt ISO 3834 kan ett certifikat ställas ut.

Mer information

Beställning

Skicka in en offertförfrågan

Offertförfrågan

Fakta

Tjänst

Certifiering av ledningssystem för smältsvetsning av metalliska material - ISO 3834

Certifiering

Certifiering ledningssystem

Område

Certifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontaktperson

Edin Catovic

Certifieringsingenjör/Försäljning

Läs mer om Edin

Kontakta Edin

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Peter Karlsson

Enhetschef

Läs mer om Peter

Kontakta Peter

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Certifiering av ledningssystem

Ett väl sammanhållet ledningssystem hjälper en organisation att befinna sig i framkant genom att skapa struktur, kontinuitet och systematik.
Tjänst

Certifiering av ledningssystem för kvalitet

Ett effektivt kvalitetsledningsarbete skapar förutsättningar för långsiktig framgång genom nytta såväl inom organisationen som för dess kunder. Genom tredjepartscertifiering enligt internationella standarder underlättas samarbete …
Tjänst

Certifiering av ledningssystem för miljö

Ett certifierat ledningssystem för miljö ger förutsättningar för ett effektivt och systematiskt miljöarbete som tillför värde för organisationen och dess kunder. Det blir ett verktyg för att minska miljöbelastningen genom ständiga…
Tjänst

Certifiering av ledningssystem för kvalitet

Ett effektivt kvalitetsledningsarbete skapar förutsättningar för långsiktig framgång genom nytta såväl inom organisationen som för dess kunder. Genom tredjepartscertifiering enligt internationella standarder underlättas samarbete …

Opartiskhet och oberoende

RISE Certifiering skapar förtroende för sina tjänster genom att vara objektiva i genomförandet av uppdrag. Det innebär att vara uppmärksam på att uppdrag utförs på ett opartiskt sätt utan personlig vinning och att objektiva bevis …

Synpunkter och klagomål gällande certifiering

Om du har synpunkter på hur vi arbetar är du välkommen att skicka dem till oss. Vi uppskattar alla synpunkter som kan hjälpa oss att förbättra vårt arbete.