Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering av ledningssystem för smältsvetsning

Med ett certifierat ledningssystem enligt SS-EN ISO 3834:2005 Ledningssystem för smältsvetsning av metalliska material visar ert företag medvetenhet och aktivt arbete med att säkra svetsprocessen i produktion. Det finns fördelar med att inneha en certifiering.

Syfte

Varför certifiering enligt SS-EN ISO 3834?

Ställer era kunder krav på hur ni styr er svetsprocess? Har ni råd att inte certifiera er verksamhet mot kraven i ISO 3834?

Marknaden ställer idag alltmer krav på att leverantörer ska visa sin förmåga att leverera svetstekniska produkter och tjänster som svarar upp mot definierade svetstekniska kvalitetskrav. SS-EN ISO 3834 är en internationell standard för att kvalitetssäkra svetsprocessen i företag som tillämpar svetsning på olika typer av konstruktioner och material.

Det finns tre standarder som företag kan erhålla certifiering emot beroende på produkt/tjänst som levereras:

  • SS-EN ISO 3834-2:2005 - omfattande kvalitetskrav tex tryckkärl, dynamiskt belastade konstruktioner.
  • SS-EN ISO 3834-3:2005 - normala kvalitetskrav stålkonstruktionen tex statisk belastade konstruktioner.
  • SS-EN ISO 3834-4:2005 - enkla kvalitetskrav tex cykelställ.


Standarden SS-EN ISO 3834-1 Kvalitetskrav för smältsvetsning  av metalliska material.

- Del 1: Kriterier för val av tillämpligs nivå för kvalitetskrav (ISO 3834-1:2005) anger hur företag kan välja rätt standard med avseende på vilken typ av produkter samt kundkrav som gäller för verksamheten.

En certifiering enligt SS-EN ISO 3834 syftar till att visa intressenter att samtliga led i produktframtagningsprocessen säkras m a p svetsning. Nedanstående visas några punkter på innehållet i standarden:

  • Material och tillsatsmaterial
  • Svetspersonal ex. EN 287 certifierade svetsare
  • Kontroll och provning, visuell kontroll, oförstörande och förstörande provning
  • Utrustning, svetsmaskiner, jiggar, fixturer etc.
  • Framtagning av svetsprocedurbeskrivningar, WPSer.
  • Framtagning av tillämpliga procedurkvalificeringar, WPQR.

Metod

En oberoende ackrediterad överenskommelse med specifika krav för certifiering av ledningssystemet säkerställs genom en inledande revision, årliga uppföljande revisioner samt omcertifieringsrevision var tredje år.

Leveranser

När organisationen uppfyller kraven för certifiering av ledningssystem för smältsvetsning enligt ISO 3834 kan ett certifikat ställas ut.

Mer information


Beställning

Se kontaktinformation nedan

Fakta

Tjänst

Certifiering av ledningssystem för smältsvetsning av metalliska material - ISO 3834

Certifiering

Certifiering ledningssystem

Område

Certifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontakt

Certifiering på RISE

+46 10 516 50 00
ceforsaljning@ri.se