Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet - ISO 27001

Information är en organisations viktigaste tillgång och måste hanteras systematiskt och ansvarsfullt. Information finns inte allt från dokument och databaser till medarbetare, rutiner, konstruktionsunderlag och produkter. Genom att använda standarden ISO 27001 i arbetet med ditt ledningssystem får organisationen vägledning i säkerhetsarbetet.

Syfte

Att arbeta medvetet och aktivt med informationssäkerhet inger förtroende och hjälper organisationen att koncentrera sina resurser till rätt uppgifter. ISO 27001 är en standard för styrning av arbetet med informationssäkerhet genom ett dokumenterat och väl fungerande ledningssystem med fokus på ständig förbättring.

RISE arbetssätt bygger på dialog och samarbete och vårt mål är att genom revisioner bidra till ständig förbättring av våra kunders ledningssystem. RISE arbetar med värdeskapande hos kund samt forskning och är således en helt oberoende part vid revision.

Våra revisioner kännetecknas av ett innovativt tänk och en konstruktiv, öppen dialog som ger dig nya infallsvinklar och bidrar till utveckling av din verksamhet och ökat förtroende hos dina kunder. Du får samtidigt en trygg och stabil tjänst som är ackrediterad av SWEDAC med mångårig erfarenhet och kompetens inom organisationen.

Genom en certifiering enligt ISO 27001 kan olika intressenter, såsom befintliga och presumtiva kunder och ägare, känna sig trygga i att företaget utför ett ständigt förbättringsarbete av sitt ledningssystem för informationssäkerhet samt att säkerheten uppfyller vissa minimikrav. Den årliga revisionen av ledningssystemet bidrar till att förbättringsarbetet och effektiviteten utvecklas.

Metod

En certifieringsprocess via RISE innebär en oberoende ackrediterad process med specifika krav för certifiering av ditt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).  Ditt LIS säkerställs genom en inledande revision, årliga uppföljande revisioner samt omcertifieringsrevision var tredje år.

Se beskrivning av RISE certifieringsprocess för ledningssystem.

Leveranser

När organisationen uppfyller kraven för certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001 kan ett certifikat ställas ut.

Mer information

Tjänst

Certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet - ISO 27001

Certifiering

Certifiering ledningssystem

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Christoffer Ewers

Kontaktperson

Christoffer Ewers

Certifieringsingenjör

+46 10 516 63 46

Läs mer om Christoffer

Kontakta Christoffer
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Camilla Rosswill

Kontaktperson

Camilla Rosswill

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.