Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE först ut med att certifiera samhällskritisk verksamhets informationssäkerhet inom el-, gas- och vattenförsörjning

10 oktober 2023, 08:59

Cyberattacker och hackerattacker är ett ökande hot världen över. Att skydda sig mot dataintrång och andra säkerhetsrisker har blivit allt viktigare för såväl näringsliv som offentlig sektor. Nu blir RISE först ut med att erbjuda certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet av samhällskritisk verksamhet - ISO 27001 mot el-, gas- och vattenförsörjningsektorerna.

Information är i många fall en organisations viktigaste tillgång. ISO 27001 är en standard för styrning av arbetet med informationssäkerhet och säkerställer att en organisations information är skyddad mot dataintrång, obehörig åtkomst och andra säkerhetsrisker. Med en ISO 27001-certifiering kan ett företag eller organisation säkerställa att man tar arbetet med informationssäkerhet på allvar.

– Genom att arbeta med sin informationssäkerhet och certifiering enligt ISO 27001 kan företagets eller organisationens olika intressenter känna sig trygga i att säkerheten uppfyller vissa minimikrav och att det regelbundet utförs ett ständigt förbättringsarbete kopplat till informationssäkerheten. Det inger ett förtroende som tydligt uppskattas hos kunder, ägare, intressenter och samarbetspartners, säger Tomas Holm, Avdelningschef Certifiering, RISE.

RISE är sedan augusti 2023 först ut i Sverige med en ackreditering av Swedac för samhällskritisk verksamhet inom el-, gas- och vattenförsörjning i informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC 27001. Första kund som nu fått denna certifiering av RISE är Borås Elnät AB som också är först ut i denna sektor i Sverige med certifieringen.

 

Presskontakt: Tomas Holm, Avdelningschef Certifiering, RISE Tel: 010-516 59 88, E-post: tomas.holm@ri.se