Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandmotståndsprovning av väggar och fasta fönster

Konstruktionen ska kunna stå emot en fullt utvecklad brand och hindra att branden sprids mellan till exempel två lägenheter.

Syfte

Provning sker enligt EN 1364-1 som beskriver en metod för att bestämma brandmotståndet hos väggar (icke bärande). Standarden skall läsas tillsammans med EN 1363-1. För att få ut så mycket som möjligt av provningen hjälper gärna RISE er med att välja ut vad som ska provas för att få så brett användningsområde som möjligt.

Metoden kan tillämpas på väggar med eller utan glasning, väggar bestående till största delen av glas och andra icke bärande inner- eller ytterväggar med eller utan glasning. Metoden är även tillämplig för fasta fönster.

Metod

Provföremålet monteras i en anslutande konstruktion, vanligtvis en standardram med öppning 3 meter x 3 meter, med en vertikal sida fri och resterande tre sidor infästa i konstruktionen. Om någon av provföremålets dimensio­ner, längd eller bredd, i praktiken är min­dre än 3 meter skall denna dimension provas i full skala.

Det provade föremålet skall vara konstruerat som i verklig användning. Enligt standarden ska inte olika konstruktions­lösningar blandas vid en och samma provning, som exempelvis olika glastyper, om det inte överensstämmer med den konstruktionslösning som används.

För väggar eller fönster som skall uppfylla krav på isolationsförmåga monteras termoelement på den icke brandutsatta sidan av väggen. För konstruktioner där temperaturen på den icke brandutsatta sidan kan överstiga 300 °C kan även värmestrålningen mätas. Under provningen mäts också deformation för att senare användas som underlag vid bedömningar.

Provföremålet med den anslutande konstruktionen sätts på en vertikalugn som sedan värms upp enligt standardbrandkurvan vilken finns beskriven i EN 1363-1. Provet pågår så länge som man önskar få den godkänd för. Man kan även förlänga provtiden något och då få bättre förutsättningar för efterföljande bedömningar av liknande konstruktioner. Under provning utreds följande funktionskrav:

E = Integritet (täthet) d.v.s. låga, glipa och eventuellt varma gaser

I = Isolationsförmåga

W = Värmestrålning

För vissa väggar, till exempel brandvägg, ställs krav på stöttålighet och då skall stötprov enligt EN 1363-2 användas. Stötprov genomförs med hjälp av en 200 kg tung säck som svingas in mot väggen i slutet av provning, se bild nedan. Efter godkänt stötprov ges index M till klassificeringen.

Leveranser

Provning sker i Borås eller Trondheim.

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska/norska eller engelska med resultaten. Rapporten kan användas som underlag för en klassificering enligt EN 13501-2 som i sin tur kan användas vid deklarerandet av brandegenskaper vid CE-märkning, ett svenskt typgodkännande eller en norsk produktdokumentasjon.

Klassifikationsstandarden EN 13501-2 definierar de klasser som kan användas inom Europa och klasserna i tabellen nedan kan tillämpas för väggar (icke bärande) och fasta fönster. Nationella myndigheter i medlemsländerna kan välja att inte använda alla klasser varför det är viktigt att kontrollera vilka klasser som är av intresse innan provning.

Mer information

Brandklasser för brandavskiljande vägg och fasta fönster.
Stötprov på vägg för M-klassificeringen

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Brandmotståndsprovning av väggar och fasta fönster

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

EN 1363-1 Brandmotstånd grundstandard

EN 1363-2 Brandmotstånd alternativa och kompletterande metoder

EN 1364-1 Provning av vägg mm

EN 13501-2 Klassificering Brandmotstånd

Pris

Pris vid offertförfrågan

Mer information


Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Pär Johansson

TIC-ingenjör

+46 10 516 56 32

Läs mer om Pär

Kontakta Pär
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Robert Olofsson

Kontaktperson

Robert Olofsson

Ingeniør

+4745205694

Läs mer om Robert

Kontakta Robert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.