Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Blekning

Blekeristudier kan vara aktuellt exempelvis i samband med problem och misstanke av förlust av viktiga massaegenskaper i blekeriet. ERISE har lång och omfattande erfarenhet av blekning samt lämplig utrustning för tillräckligt stora batcher, vilket gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar.

Syfte

Prover före blekning (flis och massa efter kok) och efter varje bleksteg och därefter utförs motsvarande kok- och blekningsförsök i relevant utrustningar. På så vis fås en relevant jämförelse med kundens linje.

  Varierande betingelser med avseende på:

  • Massakonsistens
  • Tryck
  • Temperatur
  • Alla kommersiellt använda blekkemikalier

  Blekningsutrustning:

  • Quantummixrar
  • Autoklaver
  • Konventionella vattenbad

  Provmängd:

  • 0,5 kg
  • 5 - 10 kg

  RISE kan därför bleka alla typer av massor:

  • Kemiska massor (pappersmassa och dissolvingcellulosa)
  • Förhydrolyserad sulfatcellulosa för dissolving
  • Mekaniska massor
  • Dissolving
  • Växtfibrer

  Vid blekningsförsök så används samma betingelser på labb som ute i fabrikerna vad gäller:

  • Massakoncentration
  • Kemikaliesatser
  • Temperatur
  • Uppehållstid

  I autoklaver kan trycksättning ske så att temperaturer över 100°C nås.

  Metod

  RISE kan bleka med alla förekommande blekkemikalier i våra pilotutrustningar, såsom:

  • Klordioxid
  • Peroxid
  • Perättiksyra
  • Hypoklorit
  • Syrgas
  • Ozon

  Leveranser

  Rapport enligt överrenskommelse.

  Beställning

  Beställning sker via kontaktperson

  Fakta

  Tjänst

  Blekning

  Område

  Bioekonomi, Bioraffinaderi, Cirkulär omställning, Förpackning, Klimatneutral industri, Massa och papper, Vatten

  Pris

  Pris vid offertförfrågan

  Leveranstid

  Leverans på resultat blir utifrån storleken och komplexiteten på uppdraget.

  Förberedelser

  Inga förberedelser krävs

  Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  Lars Sundvall

  Kontaktperson

  Lars Sundvall

  Gruppchef Processteknik

  +46 70 526 52 21

  Läs mer om Lars

  Kontakta Lars
  CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

  Christian Enfjord

  Kontaktperson

  Christian Enfjord

  Forsknings- och utvecklingsingenjör

  +46 70 265 60 45

  Läs mer om Christian

  Kontakta Christian
  CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

  Kontakt

  Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

  Skicka meddelande
  CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

  Relaterat

  Tjänst

  Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

  Kokeriet är mycket flexibelt och vi har tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder. RISE har stor erfarenhet av olika kokerisystem och arbetar kontinuerligt med förbättringar ino…
  Tjänst

  Renseristudier förbättrar produktionsekonomin

  Vedkostnaden är massabrukens största kostnad, därför är behovet att minimera vedförluster vid barkning är stort. Samtidigt kan inte barkningen ske för snabbt eftersom det ökar flisens barkhalt till kokeriet, vilket kan skapa kvali…
  Tjänst

  Vedundersökningar

  Vedstudier kan ge svar på många frågor. Kan jag blanda in nya vedslag men samtidigt behålla den aktuella massans egenskaper? Hur mycket kan jag i så fall blanda in i flisen till kokaren eller kokarna? Vad händer med flisblandninge…
  Tjänst

  Pilot för flisimpregnering i realtid

  Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Inte minst är det viktigt med rätt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen, ell…
  Tjänst

  Karaktärisering av ved- och massaanalyser

  Det är viktigt att karkatärisera både ved, flis, oblekt massa, blekt massa för att kunna ha en stabil produktion- och processutveckling.
  Tjänst

  Analysera metaller med låga detektionsnivåer

  RISE är specialiserade på analyser av skogsindustriella prover. Fasta prov som flis, massa eller vätskeform som tex svartlut.
  Expertis

  Dissolvingmassa

  Dissolvingcellulosa är en viktig produkt som används vid tillverkning av fibermaterial som i sin tur används i textilindustrin.
  Test & demo

  Viskosanläggning i labskala - utveckling av dissolvingmassa

  För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en annan för större volymer viskoslösning. Piloterna består av sex delar som tillsammans motsvarar en faktisk viskostillverkningsp…