Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Mekanisk provning – batteriprovning

Mekanisk provning av batterier, batterilådor och tillhörande komponenter analyserar effekten av mekanisk påverkan. Detta för att säkerställa att konstruktionen håller för dess användningsområde.

Vad är mekanisk provning av batterier?

Mekanisk provning innefattar både statisk och dynamisk provning av batterier, batterilådor och tillhörande komponenter. Provningen består av exempelvis dragprov, tryckprov, utmattningsprov, slagprov, krypprov och inre trycksättning av batterier.

Exempel på mekanisk påverkan på batterier

Under eller efter att batterier, batterilådor och dess komponenter utsatts för olika typer av påverkan undersöks de mekaniska riskerna. Det handlar om bland annat inre skador, kortslutning, elektrolytläckage   och strukturella skador som kan få allvarliga följder.

Varför utförs mekanisk provning av batterier?

Mekanisk provning är viktig ur säkerhetssynpunkt. Om batteriet, batterilådan eller dess komponenter inte håller för avsedd användning kan det leda till minskad kapacitet, minskad effektivitet, minskad prestanda eller överhettning av batteriet. Det finns även risk för brand och explosion – och med andra ord risk för allvarlig skada.

Ökad elektrifiering kräver mer mekanisk provning

Att undersöka mekaniska risker blir allt viktigare i takt med att elektrifieringen i samhället ökar, inte minst med ett ökat antal elfordon. Mekanisk provning är nödvändig för att garantera produktsäkerhet och därmed viktig för såväl producenter, importörer som återförsäljare av produkter. 

Du får vägledning kring mekanisk provning

Vi hjälper er med mekanisk provning av batterier i våra laboratorier. Vi håller koll på de senaste regeländringarna och ger vägledning kring krav och standarder. Genom att ta hjälp av RISE får du dessutom tillgång till hela vårt instituts samlade expertis, kompetens och erfarenhet. Inom batteriområdet verkar vi inom material, kemi, energi, analys och certifiering.

Vi erbjuder både standardiserad och unik provning

Vår erfarenhet av mekanisk provning tillsammans med en omfattande maskinpark och moderna labbresurser möjliggör stor flexibilitet och unika provningsmöjligheter. Att tänka utanför boxen är vår vardag! Förutom mekanisk provning avseende kraft, deformation, tryck och töjning erbjuder vi avancerade mätmetoder, exempelvis Digital Image Correlation (DIC), Digital Volume Correlation (DVC) och akustisk emission (AE). 

Kombination av olika slags provning

Med våra möjligheter till säkerhetskritisk provning kan vi även kombinera mekanisk provning med exempelvis cykling av batterier. Om ett batteri hamnar i termisk rusning eller propagering kan vi mäta värmeutveckling, utsläpp av gaser med mera. 

Leveranser

Du som uppdragsgivare får en digitalt signerad teknisk rapport med provresultat. Rapporten kan levereras på svenska eller engelska.

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Mekanisk provning – batteriprovning

Leveransnivå

Oackrediterad

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Jure Baric

Kontaktperson

Jure Baric

TIC-ingenjör

+46 10 516 55 25

Läs mer om Jure

Kontakta Jure
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tom Lindström

Kontaktperson

Tom Lindström

Projektledare

+46 10 516 53 50

Läs mer om Tom

Kontakta Tom
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Komponenters hållfasthet

Testbädden erbjuder en kombination av kraftfulla och flexibla mekaniska provningsresurser, avancerade mätmetoder, spetskompetens inom beräkning samt forskningsresurser.
Expertis

Snabba dynamiska förlopp

I samband med stötar, slag och rotationsvåld uppstår många säkerhetskritiska frågeställningar. Att testa dynamiska situationer kräver avancerad experimentell utrustning och kompetens för att utföra belastningen och mäta vad som hä…
Tjänst

Inre tryckprovning

RISE har möjlighet att erbjuda inre tryckprovning enligt kundens önskemål eller föreskriven provning enligt olika standarder.
Expertis

Beröringsfri deformationsmätning (DIC/DVC)

Deformationsmätning av belastade material och strukturer är en grundläggande uppgift inom experimentell mekanik. Med optisk mätning baserad på DIC och DVC öppnas nya möjligheter för ingenjörer och forskare till en ökad förståelse…
Tjänst

Bestämning av vattenhalt i elektrodmaterial

Vattenhalten behöver vara så låg som möjligt i alla material som ingår i ett Li-ion batteri. Vattenhalten i de fasta elektroderna kan bestämmas med vår Karl-Fischer-uppställning.
Tjänst

Vattenhaltsbestämning i batterielektrolyt

Vatten är en orenhet i Li-jon elektrolyter. Detta för att vatten reagerar, bryter ner, viktiga komponenter såsom det aktiva saltet LiPF6. Styrning av produktions- och återvinningsprocesser mot låga vattenhalter är av stor vikt. V…
Tjänst

Öppning av batterier- haveriutredningar

Öppning av Li-jon batterier för detaljerade studier av åldring eller haveri är mycket användbart för ökad förståelse. Likaså kan andra typer av batterier öppnas efter diskussion. Visuell bedömning samt kemiska och fysikaliska anal…
Tjänst

Grundämnen i batterimaterial- kemisk analys

Bestämning av innehållet av ett stort antal grundämnen i batterimaterial inkluderande elektrolyt, elektroder och separatorer och hölje utförs med screenande teknik såsom semikvantitativ- ICP/MS eller med riktade mätningar med myck…