Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

AoA: Jämför kemikalier och material - med fokus på toxicitet

Som organisation är det svårt att veta om man verkligen gör bättre val i den gröna omställningen. Vad är egentligen ett bättre alternativ? Substitutionscentrum vid RISE kan hjälpa dig att genomföra en Alternatives Assessment (AoA), att ta fram underlag och kategorisera kemikalier/material utifrån deras påverkan på miljömålet giftfri miljö.

Syfte: Undvika fallgropar 

Det är mycket förändringar på gång inom EU:s gröna giv för en rättvis omställning till en klimatneutral, cirkulär ekonomi med skydd av biologisk mångfald och giftfri miljö. Omställningen innebär att vi behöver alternativa kemikalier, material och processer. Frågan är, hur väljer vi genuint bättre alternativ?

Substitutionscentrum vid RISE kan hjälpa dig med att ta fram data och kategorisera kemikaliers fara utifrån EU:s kriterier för säker och hållbar design. Kriterierna är under utveckling inom EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet (2020). Du kan sedan använda underlaget för att förstå vilka kemikalier som utgör en affärsrisk och bör prioriteras för utfasning. 

Metod: Alternatives Assessment

Vi använder metoden Alternatives Assessment (AoA) för att vetenskapligt jämföra alternativ. Det är en metod som utvecklats inom den amerikanska akademin för att hantera "osund substitution". Osund substitution sker när man byter ut ett farligt ämne till ett alternativ som är lika farligt - eller ibland värre. Ett känt exempel är Bisfenol A, ett vanligt additiv i plast med hormonstörande egenskaper. Det vanligaste alternativet till Bisfenol A i till exempel kvitton är Bisfenol S som också visat sig vara hormonstörande. 

Osund substitution kan också hända när man väljer alternativ som förflyttar risken i livscykeln. Ett ämne kanske byts ut för att skydda konsumenter, till ett alternativ som orsakar oacceptabel risk i arbetsmiljön istället. Detta problem kan undvikas genom att vi jämför alternativ med ett livscykelperspektiv och utifrån många faroegenskaper.

Vad jämförs?

Vi använder kriterier från EU:s nuvarande version av "Safe and sustainable by design" framework" (SSbD). Metoden innebär att vi samlar information om ett ämne upptas i lagstiftning eller på restriktionslistor, är faroklassificerade enligt CLP/GHS eller har databrist. Vid första anblick kan brist på data ge intrycket att ett alternativ är säkert - men det kan också innebära att det bara saknas data. Eftersom databrist då blir en risk ingår detta i bedömningen. 

Beroende på ditt behov kan bedömningen stramas åt till en enklare screening eller utökas till djupgående bedömning med litteraturundersökning. Vi föreslår att vi utvärderar varje ämne för status i lagstiftning, 2 frivilliga restriktionslistor och ca 20 faroklassificeringar. 

Utöka till fler hållbarhetskrav

Vill du inkludera andra aspekter i bedömningen som är viktiga för en omställning? Alternatives assessment är en metod för att jämföra och välja säkrare alternativ med ett helhetsperspektiv. Inom RISE finns många kollegor med kunskap om livscykelanalys, material, testbäddar, teknoekonomi, cirkulär ekonomi, etc. Genom att kombinera metoder kan du få ett kraftfull underlag för att göra informerade beslut med långt perspektiv för att hantera affärsrisker och bidra till miljömål. 

Leverans: Underlag för informerade beslut

Vid leverans får du en sammanställning i ett excel-ark utifrån överenskommelse. Nedan listas exempel på vad sammanställningen kan innehålla för typ av information. Vid leverans går vi igenom underlaget och du får vägledning av oss. Vi kan även ta fram presentationsmaterial vid behov. 

Kemiska produkten med tillhörande CAS-nummer kommer vara kategoriserad efter EU:s SSbD-kriterier (2022 v.1):

 • Cut-off kriterier: Most harmful substance, motsvarar Särskilt farliga ämnen (SVHC). Dessa ämnen kan inte anses vara säkra och bör fasas ut i största möjliga mån.
 • Safety level 1: Substances of concern, ämnen med allvarliga egenskaper som bör ersättas med säkrare alternativ.
 • Safety level 2: Other hazard classes, ämnen med mildare faroklassificeringar vars risk kan hanteras med hjälp av att kontrollera exponering. 
 • Safety level 3: Safer alternatives

Lagstiftning eller restriktionslistor: 

 • EU REACH-förordningen
 • POPs-förordningen
 • Chemsec SIN-list
 • Kemikalieinspektionens PRIO
 • Carcinogener

Databrist 

 • Flagg för om ämnet inte är registrerat enligt REACH
 • Flagg för om REACH-dossiern saknar viktig data för cut-off kriterier/most harmful substances och kan vara ett osund substitut. 
 • Möjligheter till att uppföljande datamodellering för att fylla datagap. 
 • Möjligheter till uppföljande, fördjupande litteraturstudie. 

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Alternatives Assessment - metod för att jämföra kemikalier och material med fokus på kemikaliers farlighet

Leveransnivå

Oackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

 • För kemikalier behöver vi identifikationsnamn eller nummer som: CAS-nummer, EC-nummer, InChi, SMILES etc. 
 • För material behöver vi en kompositionslista för vad materialet består av och vilka additiv som ingår med tillhörande identifikationsnummer. 
 • Tillhörande säkerhetsdatablad (SDS) för produkter med kända "brand name". 

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.