Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Användbarhetstest med fokus på hållbarhet

Hur miljövänliga val gör användaren vid användning av er produkt/tjänst? Upplevs produkten/tjänsten hjälpa användaren till att göra mer miljövänliga val? Enheten Användarupplevelser på RISE har god erfarenhet av att besvara dessa frågor i användbarhetstest, där fokus läggs på användarens förståelse och beteende vid hållbara val.

Syfte

Målet är att ge inblick i användarens upplevelse och användning av produkten samt hur vi med enkla medel kan uppmana till och underlätta för, så kallad nudging,  ett mer miljövänligt användande av produkter och tjänster i vårt samhälle idag.

Det kan gälla allt ifrån hur förpackningen till produkten ska återvinnas, hur olika ord, ikoner och förklaringar uppfattas, uppmaningar till hur och när produkten bör laddas och inte laddas, hur mycket energi produkten drar vid olika typer av program och i standby läge, till hur produkten på bästa sätt återvinns eller bör underhållas för att förlänga produktens livslängd.

Vi utgår ifrån er behovsanalys, eller hjälper er i valet av rätt metod av utvärdering samt genomförande, analys och sammanställning av densamma.

Metod

Användbarhetstester

Användbarhet (användarvänlighet) kan via ISO-standarden 9241-11 mätas genom ändamålsenlighet (efficiency), effektivitet (effectivness) & nöjdhet (satisfaction). Med utgång i samma ISO-standard och med likvärdiga metoder kan vi mäta hur tydliga era miljövänliga funktioner och tillval är för användaren.

I ett användbarhetstest i vårt UX Lab, en lokal speciellt utformad för användbarhetstester med hjälp av den senaste tekniken och med användbarhetsexperter på plats, får användaren utföra scenarion som observeras och analyseras. Här kan vi till exempel titta på frågeställningen om användaren hittar funktionerna som erbjuder ett mer hållbart användande samt om användaren upplever dem som hållbara val. Andra lämpliga metoder för utforskande av upplevelsen kring hållbara funktioner och erbjudanden kan vara fälttester, intervjuer, fokusgrupper eller digitala enkäter. Det finns många metoder och vi hjälper er att välja den mest effektiva för att få svaren på era frågor utifrån era behov och process.

Leverans

Baserat på våra slutsatser levererar vi en sammanställning och rekommendationer på hur er produkt eller tjänst kan förbättras, vilket är ett värdefullt bidrag för beslut och vidare utveckling.

Högkvalitativa videoupptagningar av användbarhetstesterna kan utföras och sedan klippas ihop till tydliga sammanfattningar, vilket är till nytta i vidareutvecklingen samt vid kommunikation och presentation internt för att förmedla insikterna vidare.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Användbarhetstest med fokus på hållbarhet

Standarder

9241-11

Pris

Pris vid offertförfrågan

Kristin Cronzell

Kontaktperson

Kristin Cronzell

Usability Researcher

+46 10 228 40 46

Läs mer om Kristin

Kontakta Kristin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lisa Jonsson

Kontaktperson

Lisa Jonsson

Enhetschef

+46 10 228 41 69

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

UX, användbarhet och användarstudier

Att förstå användaren och dess behov är avgörande för att nå framgång. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder så som användartester, expertutvärderingar, fokusgrupper och enkäter kan vi erbjuda er kunskap om god användbarhet o…
Test & demo

UX Lab

UX Lab används till att testa och utvärdera användbarhet, tillgänglighet och användarupplevelser på produkter och tjänster. Labbet är modulärt och simulerar den naturliga miljön för produkter som utvärderas. Med den senaste teknik…
Expertis

Användarcentrerad cirkulär design

Med användarcentrerad cirkulär design kan produkter och tjänster anpassas för att användare enkelt ska kunna cirkulera resurser i en cirkulär ekonomi.
Expertis

Design för hållbara livsstilar

Med användarcentrerad designmetodik kan produkter, tjänster, system och fysiska miljöer utformas för att stödja hållbara beteenden, aktiviteter och val i vardagen.
Expertis

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna ta del av det man utvecklar. Designval kan oavsiktligt exkludera personer från att kunna använda en produkt eller tjänst. Vi hjälper er skapa tillgängl…
Tjänst

Granskning av tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att alla användare, med eller utan funktionsnedsättningar, ska kunna ta del av det man utvecklar. Utan genomtänkta designval är risken stor att oavsiktligt exkludera personer från att kunna använda en produk…