Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Analys av röta på byggnadsmaterial

Rötsvampar bryter effektivt ned träbaserade material i tillgång till fukt. Vår analystjänst för rötangrepp i material syftar till att bedöma förekomst och utbredning av rötangrepp i olika material.

Syfte

Trä och träbaserade material som utsätts för stora mängder fukt riskerar att brytas ned av vissa typer av svampar och bakterier. Röta kan påverka stabiliteten och hållfastheten i ett material och orsaka sprickbildningar, i vilka andra mikroorganismer kan växa till. Vår analystjänst för rötangrepp i material syftar till att bedöma förekomst och utbredning av rötangrepp i material. Tjänsten används för att analysera nedbrytning av byggnadsmaterial från byggnader, konstruktioner och grundläggningar med misstänkta angrepp. Även andra material kan analyseras, såsom stolpar eller lösa träobjekt.

Tjänsten kan även användas för tillståndsbedömning av trägrundläggningar. Även trä som är anpassat för sitt användningsområde, såsom i trägrundläggningar, löper risk för rötangrepp om förutsättningarna i dess utsatta miljö förändras, till exempel vid åtgärder som ändrar rådande miljöförhållanden. Skador på grundläggningar eller inbyggt konstruktionsvirke kan ta flera år innan de upptäcks, då synliga skador på den överliggande konstruktionen uppkommer först när materialet inte längre kan bära upp den last den är avsedd att bära. Vid större projekt med lokal påverkan, som riskerar att utsätta konstruktioner för ökad nedbrytning, kan det därför vara bra att utföra en analys av tillståndet före byggstart. Analysresultaten kan då, i en eventuell framtida tvist, användas som dokumentationsunderlag för grundläggningens tillstånd innan lokal påverkan.

Metod

Analysen utförs enligt en väl beprövad metod som används både i Sverige och internationellt. Nedbrytning av rötsvampar och bakterier i materialet bedöms och kvantifieras med hjälp av mikroskop. Omfattningen av angreppet klassas enligt:

  • Ingen förekomst: inga spår av angrepp
  • Sparsam förekomst: påbörjade angrepp
  • Måttlig förekomst: etablerade angrepp
  • Riklig förekomst: utvecklade angrepp
  • Fullständig nedbrytning: inga friska celler kvarstår

Leverans

Analysresultaten redovisas i tabellform i en skriftlig rapport, tillsammans med vägledande tolkningshjälp. Observera att analysen ger svar på provets status, inte hela konstruktionens. Eventuella åtgärdsförslag för konstruktionen eller objektet kan därför inte göras enbart utifrån analysresultaten. Rötanalyser kan heller inte bedöma provets hållfasthet då sambandet mellan nedbrytning och hållfasthet inte är linjärt.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Analys av röta på byggnadsmaterial

Leveransnivå

Oackrediterad

Pris

Pris 1730kr per prov, +400kr per prov vid express

Leveranstid

Normal leveranstid för analyssvar är 5–10 arbetsdagar. Snabbare analyssvar kan efter överenskommelse lämnas inom 1–3 arbetsdagar till ett pris av +400kr per prov.

Under semesterperioder kan avvikelse förekomma.

Förberedelser

Materialprover placeras i lämplig behållare efter provtagning. Vattendränkta prover förpackas med vatten så de inte torkar ut, då sprickbildning kan uppstå. Proverna konserveras vid ankomst för att förhindra fortsatt nedbrytning efter provtagning. Har du frågor om hur detta ska göras, kontakta Johanna Elam, tel 010-516 57 78.

Det är viktigt att provet är representativt för kon­struktionen. Provtagaren ansvarar för att detta uppfylls.

Prover skickas till: RISE Research Institutes of Sweden AB, Johanna Elam, Box 857, 50115 Borås. Har du behov av snabba analyssvar, kontakta oss först via email.

Johanna Elam

Kontaktperson

Johanna Elam

Forskare

+46 10 516 57 78

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Pernilla Johansson

Forskare

+46 10 516 51 50

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.