Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analys av rondellprover av glasfiberarmerad plast

Rondellprover kan tas ut från utrustningar tillverkade av glasfiberarmerad plast. Exempel på sådana utrustningar kan vara scrubbrar, skorstenar och tankar från kemisk industri, rökgasrening med mera. Ju mer bakgrundsinformation som finns tillgänglig om den aktuella utrustningen desto mer kommer analysen av provet att ge.

Syfte

Analys av det utsågade rondellprovet kan säga mycket om utrustningens skick och status, dvs om det finns några varningstecken som tyder på att utrustningen bör bytas ut inom en snar framtid osv. 

Genom att analysera rondellprover tagna från utrustning gjord av glasfiberarmerad plast erhålls information om utrustningens befintliga skick och huruvida den kan behövas bytas ut eller underhållas. 

Att ha koll på utrustningen är viktigt ur ett säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv och det kan även ge möjlighet till planering för framtida drift och underhåll. När måste utrustningen bytas ut mot ny? Hur länge till bör det vara möjligt att använda utrustningen vid rådande driftsförhållanden osv? Är utrustningen säker?

En rondellanalys kan även göras för att kontrollera den nya utrustningen för att säkerställa att den uppfyller kravspecifikationen. 

Vi rekommenderar att rondellanalyser genomförs med jämna mellanrum på samma utrustning för att på så sätt hela tiden följa upp kvaliteten och slippa oväntade och plötsliga haverier.

Metod

Vid en rondellanalys undersöks provet först genom visuell inspektion, detta visar om det finns stora delamineringar, blåsor eller andra större defekter i materialet. Efter detta sågas en bit av rondellprovet ut, tvärsnittet slipas och poleras för att sedan undersökas i ljusoptiskt mikroskop.

För att ytterligare visualisera små defekter och eventuell kemisk påverkan såsom diffusion av kemikalier in i materialet, kan provet färgas in med ett dispersionsfärgämne som synliggör skadorna. Provet undersöks grundligt med mikroskop och eventuella defekter och diffusionsfronter detekteras, se bilden högst upp. 

Genom att bränna av en del av rondellprovet, i en högtemperaturugn som bränner bort allt organiskt material, kan glasfiberhalten räknas ut. En avbränning ger också information om vilka slags glasfibrer som används och hur uppbyggnaden av laminatet är, exempelvis vilka lager av woven roving eller chopped strand mat som finns osv. Den här informationen kan jämföras med kravspecifikationen på utrustningen när den byggdes för att se om utrustningen verkligen är uppbyggd på det sett som specificerats. 

Leveranser

Efter avslutad rondellanalys levereras en rapport med de erhållna resultaten och rekommendationerna.

 

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Analys av rondellprover av glasfiberarmerad plast

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Ett rondellprov på ungefär 10 cm i diameter sågas ut från utrustningen som ska undersökas, provet måste vara representativt för hela utrustningen och därför bör det tas på ett ställe där utrustningen är som mest påverkad/svag. Flera prover kan tas från samma utrustning för att se om det finns skillnader mellan olika områden på utrustningen, detta kan till exempel vara vid vätskefas och gasfas. 

Christian Carlsson

Kontaktperson

Christian Carlsson

Enhetschef

+46 10 516 55 42

Läs mer om Christian

Kontakta Christian
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.