Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analys av bränslen och svartlut

RISE har lång erfarenhet av att analysera prover från pappersmassaindustrin.

Syfte

Vi erbjuder analyser av:

 • svartlut
 • fasta bränslen (bark, flis, slam, lignin etc.)
 • flytande bränslen (tallolja, beckolja, eldningsolja etc.)
 • askor från elfilter och förbränningspannor

Metod

Med våra avancerade instrument kan vi bestämma kemiska och fysikaliska parametrar såsom:

 • torrhalt (svartlut)
 • fukthalt (fasta bränslen)
 • vattenhalt (flytande bränslen)
 • värmevärde
 • kol, väte och kväve
 • askhalt
 • svavel och klor
 • metaller
 • asksmältförlopp
 • densitet
 • viskositet

Leveranser

Kunden erhåller en rapport med analysresultat.

Beställning

Kontakta nedanstående person för prisuppgift eller offert

Fakta

Tjänst

Analys av bränslen och svartlut

Område

Kemisk och biologisk analys, Massa och papper, Provning

Pris

Kontakta oss för prisuppgift

Förberedelser

Kunden ansvarar för förberedelser och transport av provföremål

Kontaktperson

Keijo Leppänen

Ingenjör

Läs mer om Keijo

Kontakta Keijo

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.