Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Algresistens­provning

Test av olika ytors, materials eller produkters resistens mot algpåväxt testas enligt standardmetod ASTM D5589 eller baseras på denna metod men anpassas efter kundens frågeställning och applikation.

Syfte

Vi hjälper kunden vid utveckling av olika material och produkter då de utsätts för miljöer där alger förekommer. Förutom resistensprovningen kan vi hjälpa till med förbehandling (t. ex lakning, åldring), ytterligare utvärdering av materialet efter test samt problemlösning.

Denna metod kan hjälpa till att testa om en produkt sannolikt kommer att få problem med påväxt, om en produkt eller material står emot algpåväxt jämfört med ett referensmaterial (t. ex med eller utan tillsatt biocid) eller jämföra olika material för att se vilken som fungerar bäst. Även rengöringsmedel för alger kan provas. Resultaten kan användas av kunden för fortsatt utveckling av produkt, marknadsföring o dyl.

Metod

Testet utförs på labb genom att en blandning av mikroskopiska alger sprids på ett material eller produkt. Under tre veckors odling i ljus vid optimal temperatur och luftfuktighet utvärderas hur mycket påväxt som bildas på testobjektet. Påväxten jämförs med lämpligt referensprov och graderas optiskt enligt en standardskala. Även beredning, förbehandling och åldring av provobjekten utförs vid behov och ytterligare utvärdering kan utföras av materialförändringar orsakade av algpåväxt.

Leveranser

Resultat erhålls i form av en elektronisk RISE-rapport. Om så önskas kan även en rapport på papper skickas. Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO 17025.

Beställning

Kontakta någon av personerna nedan för beställning

Fakta

Tjänst

Algresistens - Provning av ytors resistens mot påväxt av alger

Område

Kemisk och biologisk analys, Materialomställning

Standarder

ASTM D5589 - Standard Test Method for Determining the Resistance of Paint Films and Related Coatings to Algal Defacement

Provningen anpassas efter aktuell frågeställning

Pris

Grundpris 60 000 SEK. Kontakta någon av personerna nedan för mer exakt prisuppgift eller offert

Leveranstid

Leveranstid efter överenskommelse, normalt 8 veckor från skriftlig beställning och emottagande av provobjekt. Uppdraget kan dock behöva samordnas med övrig verksamhet

Förberedelser

Kunden ansvarar för förberedelser av provföremål om inget annat avtalas

Susanne Ekendahl

Kontaktperson

Susanne Ekendahl

Forskare, mikrobiolog

+46 10 516 53 16
susanne.ekendahl@ri.se

Läs mer om Susanne

Catrin Lindblad

Kontaktperson

Catrin Lindblad

Ingenjör

+46 10 516 53 14
catrin.lindblad@ri.se

Läs mer om Catrin