Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Abonnera på nyheter i miljölagarna

För att kunna leva upp till kraven i miljölagarna och i miljöledningsstandarden ISO 14001 räcker det inte med att känna till och ha tillgång till lagarna. Man måste även arbeta systematiskt med att säkra efterlevnaden. Genom att abonnera på nyheter i miljölagarna får ditt företag möjlighet att hänga med i en hållbar utveckling.

Syfte

Miljölagar, -regler och -standarder är verktyg som hjälper företag att begränsa störningar på natur, miljö och människor, och samt att dra åt samma håll mot hållbar utveckling. Som företag är det viktigt att känna till vilka lagar, regler och riktlinjer som gäller för att leva upp till miljökraven.

RISE har många olika och djupa erfarenheter från att hjälpa företag att få ut det mesta av de internationella och europeiska miljö- och hållbarhetsstandarderna. Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad med den senaste informationen så att du kan ta rätt beslut i god tid utifrån dina förutsättningar. 

Abonnemanget ger dig:

  • Nyheter om cirka 90 miljörelaterade författningar som är relevanta för verkstadsföretag.
  • Kortfattade beskrivningar av lagtexterna uppställda i en praktisk tabell, med vars hjälp du kan identifiera vilka lagar som berör just ditt företag och forma ett systematiskt arbetssätt för att säkra efterlevnaden.
  • Tillgång till de fullständiga lagtexterna via hyperlänkar.

Abonnemanget riktar sig främst till verkstadsföretag, men de flesta miljölagar är så allmänna att även företag i många andra branscher är abonnenter.

Metod

Lagöversikten är i form av en tabell i Microsoft Word. Formatet kan komma att förändras i framtiden och kunden ansvarar för eventuellt behov av omformateringar. Full funktionalitet erhålls utan problem med Office 365 eller Office 2019 eller senare versioner. 

Vid första leveransen får du enbart den senaste versionen av översikten om inte något annat har avtalats. Det finns dock möjligheter att få gamla utgåvor, så att man kan följa alla de ändringar som gjorts från och med en viss tidpunkt.

Ambitionen är att översikten ska omfatta samtliga författningar som berör yttre miljö, kemikalier och nödlägen inom verkstadsindustrin. Å andra sidan berör de flesta lagar alla företag, oavsett verksamhet, till exempel, kemikalielagstiftningen. Bland nuvarande abonnenter återfinns, förutom verkstad, följande branscher: mat, bygg, logistik, tryckeri, lokaluthyrning, tvätteri, elektronik, plastformning med flera.  RISE kan dock inte garantera att samtliga miljörelaterade lagkrav som berör ert företag återfinns i översikten.

Leveranser

Vid tecknande av prenumeration får du uppdaterade versioner av lagöversikten via e-post. Notera att det är du själv som ansvarar för att RISE har tillgång till korrekt och aktuell e-postadress.

Uppdateringar av lagöversikten sker vid behov, med målsättningen att viktiga nyheter ska införas i översikten och delges kund innan de träder i kraft. För att klara denna målsättning uppdateras lagöversikten minst två gånger per år.

Vid varje uppdatering får du två dokument: 

  • den senaste utgåvan
  • dokument där ändringar jämfört med förra utgåvan markerats som omarbetningar. Det innebär att ny text är färgad och understruken. Borttagen text är färgad och överstruken.

Översikten får mångfaldigas fritt inom företaget, men inte spridas externt.

Prenumerationen förnyas automatiskt årligen, såvida inte kunden skriftligt meddelar RISE uppsägning före abonnemangets utgång.

RISE förbehåller sig rätten att avbryta abonnemanget. Fakturerat belopp delåterbetalas då i proportion till hur länge det har gällt. Detta gäller också om kunden inte kan läsa översikten på grund av att RISE har bytt ordbehandlingsprogram.

Efter Beställning via formuläret till höger sker leverans via e-post senast nästa arbetsdag.

Mer information

Boken Mall för miljöutredning används i uppbyggnaden av ett miljöledningssystem. Den innehåller en tryckt version av lagöversikten. Du får dessutom aktuell version av lagöversikten elektroniskt en gång. Skriften ger även hjälp att samla in och redovisa kvantitativa data om material- och energiflödet genom det egna företaget.

Titel: Mall för miljöutredning
Pris: 1 950 kr exkl. moms, frakt tillkommer
Beställ: Skicka ett mejl till charlotte.lycked@ri.se och ange bokens titel, dina fakturauppgifter och leveransadress

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Abonnemang på miljölagar för verkstadsföretag

Pris

Abonnemang kostar 2 040 kronor exklusive moms per år, från och med den första elektroniska kopian som levereras. Beloppet faktureras i förskott.

Förberedelser

När du beställer prenumeration, fyll i de fördefinierade fälten i formuläret ovan, samt ange under Meddelande även: 

  • Organisationsnummer
  • Adress
  • Postnummer
  • Postort 
  • Eventuellt beställningsnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Mats Zackrisson

Kontaktperson

Mats Zackrisson

Forskare

+46 70 780 62 26

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Johanna Snellström

Projektledare

+46 10 722 32 79

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.