Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Testbädd för utvärdering av dagvattenteknik

En testbädd för utvärdering av dagvattenanläggningar med avseende på fördröjning har sedan 2016 funnits på HSB Living Lab i Göteborg. Testbädden erbjuder teknikleverantörer av dagvattenlösningar möjligheten att testa och utveckla sina produkter i verklig miljö.

Testbädden består av två magasin som samlar upp och fördröjer dagvatten från taket på HSB Living Lab. Magasinen har dimensionerats för att hantera takdagvattnet från en yta om 460 m2 i enlighet med Kretslopp och vattens fördröjningskrav om 10 mm/hårdgjord yta för nybyggnation (motsvarar cirka 70 % av den totala årsvolymen). Den totala volymen för de bägge anläggningarna uppgår till 16 m3 vilket medför flexibilitet för utbyte och val av material för fördröjning och rening av dagvatten. Magasinen avvattnas till två provtagningsbrunnar där flödesprovtagare installerats och mätdata samlas in kontinuerligt. På taket till HSB Living Lab finns en regnmätare för insamling av regndata och information om det inkommande flödet i magasinen.

Exempel på tekniker som kan utvärderas i testbädden är biofilter, översilningsytor, skelettjordar, fördröjningsmagasin samt filterlösningar och filtermaterial. 

 

 

Fakta

Namn på Test & Demo

Testbädd dagvatten

Etableringsår

2016

Kategori

Verkliga miljöer (VM)

Bransch

Fastigheter / infrastruktur, Övrigt

Område

Vatten

Region

Västra Götalandsregionen

Adress

Chalmersplatsen 4, Göteborg

Erik Kärrman

Kontaktperson

Erik Kärrman

Enhetschef

+46 10 516 63 32

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.