Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Testbädd för digitaliserat jordbruk

Uppkopplade åkrar, självkörande eldrivna jordbruksmaskiner och avancerade system för dataanalys ska bidra till ett fossiloberoende, mer hållbart och lönsamt jordbruk. I nära samarbete med våra partners driver RISE en testbädd för digitaliserat jordbruk.

Med hjälp av testbädden kan företag och forskare utveckla ny teknik, nya tillämpningar, systemlösningar eller helt datadrivna innovationer som kan hjälpa jordbruket att bli mer hållbart, klimatsmart, fossiloberoende och lönsamt genom utveckling av:

• Sensorer, uppkoppling, datahantering och dataanalys.

• Användarvänliga beslutsstödsystem, som baseras på insamlade kvalitetssäkrade data.

• Autonoma eldrivna, mindre maskiner och nya odlingssystem.

I testbädden finns möjligheten att arbeta både med enskilda sensorer och system, samt med data och sensorer i ett relevant sammanhang med all annan information som behövs för att beskriva odlingen. Det finns också möjlighet att arbeta med testbäddens insamlade data för att utveckla övergripande analyser som bygger på många datakällor.

Efter utveckling och utvärdering i testbädden kan tekniken succesivt skalas upp och testas i det verkliga jordbruket. För att få hjälp med testning av nya lösningar finns referensgrupper med lantbrukare kopplade till testbädden.

Unik miljö för innovation

Den begränsade arealen i testbädden gör att betydligt fler sensorer och datapunkter kan samlas in per ytenhet än på en verklig gård. I testbädden kan också många olika typer av sensorer och datakällor kombineras på samma plats. Data samlas dessutom in på ett kvalitetssäkrat sätt, vilket kan vara svårt på en vanlig gård. I testbädden får forskare och företag tillgång till:

  • Uppkopplade åkrar med olika grödor.
  • Infrastruktur och kapacitet för att samla in, hantera och analysera stora datamängder.
  • Tillgång till insamlade data om odlingen.
  • Referensgrupper med lantbrukare och specialister.
  • Samlad kompetens inom jordbruk och teknik.

I testbädden finns den kompetens, det nätverk och den data som behövs för att utveckla ny teknik för jordbruket. Här kan forskare och företag utveckla verktyg för att morgondagens jordbrukare snabbare ska kunna fatta miljöanpassade och lönsamma beslut, med stöd av de tekniker som digitaliseringen ger. 

En gemensam satsning för framtidens jordbruk

Testbädden Digitaliserat jordbruk startade som ett projekt under 2018 tillsammans med en rad olika partners: SLU, Ericsson, Telia, Volvo Penta, SMHI, Jordbruksverket, LRF, Region Uppsala, Uppsala kommun, Lantmännen, Dataväxt, Yara, Bayer, LRF Konsult, Intellolabs, Deep Forestry, Solvi, Ecoloop. Projektet finansierades av Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova och genomfördes under tre år.

Fakta

Namn på Test & Demo

Digitaliserat jordbruk

Kategori

Verkliga miljöer (VM)

Bransch

Fordon och transport, Energi och Miljöteknik, IKT och telekom, Livsmedel och jordbruk

Område

Automatiserade fordon, Digitalisering, Energi, Fossilfria drivmedel, Internet of Things, Jordbruk, Livsmedel

Region

Region Uppsala

Adress

Ultunaallén 4, Uppsala

Louise Gårdenborg

Kontaktperson

Louise Gårdenborg

Projektledare

+46 73 093 44 16

Läs mer om Louise

Kontakta Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Testa dina innovationer inom AI och robotik för jordbruket

Sensorer, digitalisering och AI kan vara grunden för innovativa produkter och tjänster för jordbruket. Vi kan hjälpa ditt företag med testning och verifiering av era innovationer riktad mot jordbruket på flera av våra testanläggni…
Pressmeddelande

Batterierna som kan elektrifiera jord- och skogsbruket

För elektrifiering av arbetsmaskiner i jordbruk och skogsbruk behövs både eldrivna maskiner och ett kostnadseffektivt sätt att ge maskinerna tillgång till elenergi. I ett projekt lett av forskningsinstitutet RISE ska ett modulärt …
Pressmeddelande

Ministerbesök vid RISE testbäddar för svenskt jordbruk

Prenumerera på nyhetsbrevet Jordbruk och livsmedel

Expertis

Digitaliserat jordbruk

Digitalisering och robotisering har stor potential till ett mer hållbart, lönsamt, klimatsmart och fossiloberoende jordbruk. Vi har den djupa kompetens inom både teknik och jordbruk som krävs för att hitta lösningar som fungerar i…
Test & demo

Prototypverkstad

En prototypverkstad med stora möjligheter att bygga en rad olika konstruktioner inom jordbruks- och miljöteknik. Endast storleken på porten in till verkstaden sätter gränsen.

Digitaliserat jordbruk - AgriHub Sweden

Område

Digitalisering

Stora samhällsutmaningar som klimatförändringar, globalisering och ändrad demografi ställer krav på företag att förändras för ökad konkurrenskraft och på offentlig sektor att införa smartare arbetssätt och nya tjänster. Digitalise…