Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ministerbesök vid RISE testbäddar för svenskt jordbruk

10 maj 2023, 05:16

Nyligen besökte landsbygdsminister Peter Kullgren RISE verksamhet i Uppsala. Här bedrivs delar av RISE jordbruks- och livsmedelsforskning och under besöket presenterades bland annat satsningarna Kunskapsnav animalieproduktion och Hållbar gård. Ministern fick också fjärrstyra en eldriven självkörande jordbruksmaskin vid testbädden för digitaliserat jordbruk. 

- Det var väldigt inspirerande att få besöka RISE, höra om verksamheten samt få en demonstration av innovationsverkstaden och testbäddarna. Innovation och teknisk utveckling är framtiden för jordbruket, och det visar inte minst RISE projekt, säger Landsbygdsminister Peter Kullgren.

image received via email

I samtalen med Landsbygdsministern lyftes RISE roll för att skapa ett hållbart och hälsosamt matsystem. Jordbrukssektorns betydelse för Sveriges beredskap var ett annat angeläget ämne.

- Vi lyfte även fram våra satsningar på kunskapsnav och testbäddar som viktiga komponenter i en uppdaterad livsmedelsstrategi, men också vikten av regionala innovationssatsningar och ett utökat samarbete inom Norden. RISE kan bidra med bred kompetens för att stärka konkurrenskraften inom svenskt jordbruk och på alla nivåer i matsystemet, säger Klara Båth, avdelningschef Jordbruk och livsmedel, RISE.

RISE förde också fram tre övergripande behov. Sverige behöver stärka den tillämpade jordbruks- och livsmedelsforskningen, modernisera det nationella och regionala innovationssystemet och förbättra kompetensöverföringen mellan forskning, livsmedelsnäring och civilt försvar.

 

Mer info:

Hållbar livsmedelsproduktion för mer hälsosam mat | RISE

RISE leder satsning på svensk animalieproduktion | RISE

Hållbar gård (ri.se)

 

Kontakt:

Klara Båth, avdelningschef Jordbruk och livsmedel, RISE, klara.bath@ri.se