Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
VWT

VWT

Projektet Virtual Watch Tower (VWT) syftar till att fylla tomrummet genom att utveckla en demonstrator av en digital mellanprogramvara som kopplar samman olika VWT med ett system av system metod för att aggregera och beräkna data och möjliggöra samarbete för att hjälpa företag, såsom lastägare och hamnar, att hantera risker i försörjningskedjan.

Virtual Watch Tower (VWT) kommer att hantera risker som störningar men också deras leveranskedjor mer effektivt tack vare modern digital teknik och ett uppkopplat nätverk av användare som är öppna för att dela och samarbeta. Det planerade nätverket av VWT representerar ett nytt tillvägagångssätt för digitalt aktiverat samarbete för bättre försörjningskedja och risk/avbrott men också möjlighetshantering, vilket ger specifika ekonomiska (konkurrensfördelar) och miljömässiga (minskat koldioxidavtryck) fördelar för svenska exportörer/importörer och svenska hamngemenskap. Hamnen som informationsnav spelar en avgörande roll i nätverket.

Nu när speditörer, speditörer, transportörer och hamnsamhället blir allt mer digitalt anslutna, ser organisationer behoven men också möjligheterna som följer av att utöka poolen av tillgängliga data, utnyttja kraften hos analytiska rekommendationsmotorer och plattformar för samarbete för åtgärder för bättre utbud kedja och risk/avbrottshantering. De uppskattar allt mer värdet av ökad situationsmedvetenhet och förbättrade samarbetsmetoder för att bättre hantera till exempel hamnstockningar men också för att förhindra olyckor i hamnar och skydda det marina livet.

Detta kan uppnås genom ett nätverk av datapoolerna och datorenheter som i första hand drivs av större aktörer inom den privata sektorn. Att etablera ett sådant internationellt nätverk kräver starka intressenter och interkulturella ledningsförmåga bemyndigad av ett mångsidigt team och en digital systemintegratör, ett slags "mellanprogram", som den arkitektur som kopplar samman de olika aktörernas VWT. Denna VWT-mellanvara har tillgång till den samlade data som samlas in, används och produceras av de individuella kontrollenheterna hos nätverksdeltagare att skapa utökad delad situationsmedvetenhet och kollektiv intelligens genom analytiska tjänster som genererar digitala framstegsrapporter, tidiga varningssignaler/varningar som grund för samarbete och problemlösning organiserat i ett popup-situationsrum som också tillhandahålls av VWT-mellanvaran.

Att etablera ett sådant nätverk av VWT förväntas också skapa en ny community kring hamnar som växer dynamiskt under, men ännu viktigare bortom detta VWT-projekt. Det slutliga målet med projektet är att utveckla ett digitalt aktiverat intelligent samarbetssystem som en självförsörjande affärsmodell som eventuellt överförs till en fristående enhet som ägs av neutrala parter, som icke-statliga och internationella organisationer.

 

Read more at the VWT homepage https://virtualwatchtower.org/

Sammanfattning

Projektnamn

Virtual Watch Tower

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2025-04-30

Total budget

6 450 000 SEK

Partner

A*STAR, Alleima Tube, Ericsson, Scania, Stora Enso

Finansiärer

Vinnova, Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Mikael Lind

Forskare

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kenneth Lind

Kontaktperson

Kenneth Lind

Senior Researcher

Läs mer om Kenneth

Kontakta Kenneth
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.