Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Visualisering av ren­görings­effekter i sjukvård och livsmedels­industri

Minskad smittspridning i exempelvis sjukvård och livsmedelsproduktion kan leda till stora samhällsekonomiska vinster. Det är svårt att veta om rengöringen är tillräcklig och standarder för att mäta detta saknas. Vi utvecklar därför en mätmetod för den mikrobiologiska renheten på en yta efter rengöring.

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla en mätmetod för att studera smuts och mikroflora på ytor för att kunna visualisera effekter av rengöringsmetoder och rutiner. Mätmetoden är tänkt att ge snabb feedback till användaren av rengöringsprodukterna och öka motivationen att rengöra tillräckligt effektivt. Dessutom kartläggs rutiner för rengöring och effekter av implementering av några interventioner i två fallstudier på sjukhus och inom livsmedelsproduktion.

Utmaning

Det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra på minskad spridning av sjukdomsframkallande virus och mikroorganismer i hem, offentlig miljö, hälso- och sjukvården och vid produktion av livsmedel. Här har rengöring en avgörande betydelse för att förhindra smittspridning.

En stor del av rengöringen utgörs av manuellt arbete och ofta är det svårt för den som gör rent att avgöra om rengöringen är tillräcklig. Dessutom saknas det i många fall standarder för att mäta vad som är tillräckligt rent.

Lösning

En bra metod för att mäta renhet och närvaro av mikroorganismer, och som ger snabb återkoppling på rengöringseffektiviteten till operatören, skulle ge en effektivare rengöring. Utöver detta skulle möjligheten att utvärdera vilka typer av mikroorganismer som finns på ytan och hur de varierar över tid vara värdefullt för att t.ex. kunna se om en förändring av rutiner har effekt på nivåer och typer av mikroorganismer, och därmed kunna minska smittspridning.

I projektet utvärderas flödescytometri (FC) som en snabb analysmetod för att få en överblick över sammansättning och nivåer av mikrofloran på ytor. Metoden används idag för rutinanalyser av dricksvattenproduktion och lovande studier visar också att analysen kan automatiseras och utrustningen miniatyriseras för att kunna användas direkt av rengöringspersonal eller operatör.

Effekt

Att mäta rengöringseffektiviteten snabbare och mer effektivt, samt en möjlighet att utvärdera vilka typer av mikroorganismer som finns på ytor i patientrummet är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Inom livsmedelsindustrin ger denna information möjlighet till ökad matsäkerhet och förbättrad hygien, vilket ger mindre återkallelser och matsvinn.


Sammanfattning

Projektnamn

Teknik för visualisering av rengöring

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Partner

Landstinget i Värmland

Finansiärer

Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning

FN:s globala hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen

Koordinator

Projektmedlemmar

Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30
charlotta.lofstrom@ri.se

Läs mer om Charlotta