Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Visualisering av ren­görings­effekter i sjukvård och livsmedels­industri

Minskad smittspridning i t ex sjukvård och livsmedelsproduktion kan leda till stora samhällsekonomiska vinster. Det är svårt att veta om rengöringen är tillräcklig och standarder för att mäta detta saknas. Vi utvecklar därför en mätmetod för den mikrobiologiska renheten på en yta efter rengöring.

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla en mätmetod för att studera smuts och mikroflora på ytor för att kunna visualisera effekter av rengöringsmetoder och rutiner. Mätmetoden är tänkt att ge snabb feedback till användaren av rengöringsprodukterna och öka motivationen att rengöra tillräckligt effektivt. Dessutom kartläggs rutiner för rengöring och effekter av implementering av några interventioner i två fallstudier på sjukhus och inom livsmedelsproduktion.

Utmaning

Det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra på minskad spridning av sjukdomsframkallande virus och mikroorganismer i hem, offentlig miljö, hälso- och sjukvården och vid produktion av livsmedel. Här har rengöring en avgörande betydelse för att förhindra smittspridning.

En stor del av rengöringen utgörs av manuellt arbete och ofta är det svårt för den som gör rent att avgöra om rengöringen är tillräcklig. Dessutom saknas det i många fall standarder för att mäta vad som är tillräckligt rent.

Lösning

En bra metod för att mäta renhet och närvaro av mikroorganismer, och som ger snabb återkoppling på rengöringseffektiviteten till operatören, skulle ge en effektivare rengöring. Utöver detta skulle möjligheten att utvärdera vilka typer av mikroorganismer som finns på ytan och hur de varierar över tid vara värdefullt för att t.ex. kunna se om en förändring av rutiner har effekt på nivåer och typer av mikroorganismer, och därmed kunna minska smittspridning.

I projektet utvärderas flödescytometri (FC) som en snabb analysmetod för att få en överblick över sammansättning och nivåer av mikrofloran på ytor. Metoden används idag för rutinanalyser av dricksvattenproduktion och lovande studier visar också att analysen kan automatiseras och utrustningen miniatyriseras för att kunna användas direkt av rengöringspersonal eller operatör.

Effekt

Att mäta rengöringseffektiviteten snabbare och mer effektivt, samt en möjlighet att utvärdera vilka typer av mikroorganismer som finns på ytor i patientrummet är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Inom livsmedelsindustrin ger denna information möjlighet till ökad matsäkerhet och förbättrad hygien, vilket ger mindre återkallelser och matsvinn.


Sammanfattning

Projektnamn

Teknik för visualisering av rengöring

Status

Pågående

Område

Infektionskontroll, Livsmedel, Livsmedelssäkerhet, Mikrobiologisk säkerhet, Preventiv hälsa, Tjänstedesign

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Partner

Landstinget i Värmland

Finansiärer

Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning

FN:s globala hållbarhetsmål

Hälsa och välbefinnande
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen

Koordinator

Projektmedlemmar

Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30
charlotta.lofstrom@ri.se

Läs mer om Charlotta

Relaterat

Område

Infektionskontroll

Varje år dör omkring 700 000 människor till följd av infektioner orsakade av, resistenta mikroorganismer. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, utgör antibiotikaresistens ett av de största hoten mot vår hälsa. Den snabba resisten…
Test & demo

Cleaning Innovation

Enda testbädden i Europa som tar ett helhetsgrepp på både miljöaspekter och effektivitet inom rengöring och desinfektion.
Område

Livsmedel

Konsumenter och samhället ställer allt högre krav på att mat i framtiden ska vara både hållbart och etiskt producerad och samtidigt ha en positiv inverkan på vår hälsa. Tillsammans med kunder och partners utvecklar vi hållbara sys…
Område

Material och ytor

Hur väl klarar ett material att utsättas för  t ex solljus, is, värme, nötning eller rost och vilka funktioner har det som kan hjälpa oss i vardagen? Vi forskar på och utvecklar hållbara material som hjälper industrin att ställa o…
Område

Metrologi och mätteknik

Hur många grader, hur mycket och hur länge? Att mäta saker är något man gör i hela världen. Läran om mätning kallas mätteknik eller metrologi, och RISE är nationellt metrologi-institut (NMI) vilket innebär ansvar för upprätthållan…
Område

Mikrobiologisk säkerhet

I västvärlden blir en av sex individer magsjuka via livsmedel varje år. Och omkring 10 procent av de som vårdas på sjukhus i Sverige drabbas av mikrobiologiskt orsakade infektioner. Samhällets liksom företagens kostnader för detta…
Område

Preventiv hälsa

Inom området preventiv hälsa samlas forskare, samhällsaktörer och näringsliv i forsknings- och innovationsprojekt med det gemensamma målet att förebygga sjukdom – sett ifrån alla perspektiv; människa, system, politik och teknik. E…
Område

Tjänstedesign

Hur kan vi skapa nya tjänster som bidrar till att möta våra samhällsutmaningar? Och hur kan vi utifrån en tjänstelogik bidra till omställning och skapa helt nya förutsättningar för innovation? Det är inget tvivel om att samhället …