Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Rengöring
Foto: Pixabay

Visualisering av ren­görings­effekter i sjukvård och livsmedels­indust

Minskad smittspridning i exempelvis sjukvård och livsmedelsproduktion leder till stora samhällsekonomiska vinster. Det är svårt att veta om rengöringen är tillräcklig och standarder för att mäta detta saknas. Vi utvecklar därför en mätmetod för den mikrobiologiska renheten på en yta efter rengöring.

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla en mätmetod för att studera smuts och mikroflora på ytor för att kunna visualisera effekter av rengöringsmetoder och rutiner. Mätmetoden är tänkt att ge snabb feedback till användaren av rengöringsprodukterna och öka motivationen att rengöra tillräckligt effektivt. Dessutom kartläggs rutiner för rengöring och effekter av implementering av några interventioner i två fallstudier på sjukhus och inom livsmedelsproduktion.

Utmaning

Det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra på minskad spridning av sjukdomsframkallande virus och mikroorganismer i hem, offentlig miljö, hälso- och sjukvården och vid produktion av livsmedel. Här har rengöring en avgörande betydelse för att förhindra smittspridning.

En stor del av rengöringen utgörs av manuellt arbete och ofta är det svårt för den som gör rent att avgöra om rengöringen är tillräcklig. Dessutom saknas det i många fall standarder för att mäta vad som är tillräckligt rent.

Lösning

En bra metod för att mäta renhet och närvaro av mikroorganismer, och som ger snabb återkoppling på rengöringseffektiviteten till operatören, skulle ge en effektivare rengöring. Utöver detta skulle möjligheten att utvärdera vilka typer av mikroorganismer som finns på ytan och hur de varierar över tid vara värdefullt för att t.ex. kunna se om en förändring av rutiner har effekt på nivåer och typer av mikroorganismer, och därmed kunna minska smittspridning.

I projektet utvärderas flödescytometri (FC) som en snabb analysmetod för att få en överblick över sammansättning och nivåer av mikrofloran på ytor. Metoden används idag för rutinanalyser av dricksvattenproduktion och lovande studier visar också att analysen kan automatiseras och utrustningen miniatyriseras för att kunna användas direkt av rengöringspersonal eller operatör.

Effekt

Att mäta rengöringseffektiviteten snabbare och mer effektivt, samt en möjlighet att utvärdera vilka typer av mikroorganismer som finns på ytor i patientrummet är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Inom livsmedelsindustrin ger denna information möjlighet till ökad matsäkerhet och förbättrad hygien, vilket ger mindre återkallelser och matsvinn.

Sammanfattning

Projektnamn

Teknik för visualisering av rengöring

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2018-2022

Finansiärer

Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Mikrobiologiska analysmetoder

RISE har en bred och djup expertis inom mikrobiologisk analys. Vi utvecklar och validerar mikrobiologiska metoder i hela analyskedjan från provtagning och provberedning till analys och databehandling för att effektivt och korrekt …
Område

Infektionskontroll

Mikroorganismer finns överallt omkring oss och även i oss. Många av dessa är helt ofarliga eller till och med nyttiga för oss, medan andra kan orsaka infektioner som i vissa fall kan få förödande konsekvenser vilket Covid-19 pande…
Område

Livsmedel

De flesta tycker nog att det viktigaste är att mat smakar gott. Men för klimatets skull behöver vi också nyttja råvaror och restprodukter bättre, öka konsumtion av klimatsmarta vegetabiliska proteiner som alternativ till kött, och…
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…
Område

Preventiv hälsa

Allt pekar på att preventiva insatser inom hälso- och sjukvård leder till bättre hälsa, både fysisk och psykisk. Samtidigt visar siffror från SCB att i genomsnitt ca 3% av hälso- och sjukvårdens utgifter sedan 2001 gått till föreb…
Område

Tjänsteinnovation

Gränsen mellan varor och tjänster håller på att suddas ut: En liter mjölk kommer med tjänsten hemleverans, medan tjänsten äldrevård innefattar ett fysiskt trygghetslarm. Så hur kan vi använda industrins och samhällets resurser på …
Tjänst

Rengöring och desinfektion - Jämförelse av rengöringsteknik

Vi ger dig möjlighet att jämföra din nuvarande rengörings- och desinfektionsteknik med nya alternativ.
Test & demo

Cleaning Innovation

En testbädd som tar ett helhetsgrepp på både miljöaspekter och effektivitet inom rengöring och desinfektion.