Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
NoFence halsband på betande får
Foto: Per Peetz Nielsen

Virtuellt stängsel för ökad lammproduktion på Gotland

Projektets mål är att öka vår förståelse för hur virtuellt stängsel fungera inom lammproduktionen och med specifik fokus på social facilitering vid inlärning och om virtuellt stängsel kan användas på pälsfår som är mer benägen att rymma från ett vanligt el-stängsel.

Förutsättningar för får- och lammproduktion på Gotland är goda då det historiskt sätt finns en stark tradition, lämpliga betesmarker, en väl utvecklad infrastruktur och kompetens från uppfödning till förädling samt marknad med slakteri och gårdsbutiker mm.  Det finns en outnyttjad potential i gamla ängsbeten, strandbeten och skogsbeten som inte har hävdats på många år. Möjligheten att även beta mindre åkerskiften som har tagits ur bruk finns också.  Virtuell stängselteknik skapas även goda förutsättningar till förbättringar av både intensiv och extensiv betesdrift på naturbetesmarker, åkerbeten och naturbetesmarker med högre värden. Djurägaren kan exempelvis på några få sekunder “stängsla bort” särskilt känsliga områden med specifika arter som missgynnas av bete under vissa perioder av betessäsongen. Genom så kallad stripbetning kan markens och grödans fulla potential utnyttjas som foder. Tekniken kan även bidra till att locka till sig yngre personer till näringen i och med att inträdesbarriären för igångsättande av fårproduktion sänks detta p.g.a. att djurägare kan låna eller arrendera ostängslag mark och snabbt utnyttja bete utan kostsamma investeringar i stängsel. Flexibiliteten i markutnyttjande bidrar därmed även till företagsutveckling.

Pågående projekt

Social facilitering vid inlärning av virtuellt stängsel

Syftet med detta delstudie var att testa om lamm lär att använda tekniken snabbare om de går ihop med lamm som redan vet hur tekniken fungera. Där saknas information omkring hur lamm lär av att gå ihop med andra lamm som redan vet hur virtuellt stängsel fungera.

Gotlandslamm

Syftet med projektet är att testa virtuell stängselteknik (Nofence) på en mindre grupp av Gotlandslamm hos en lokal lammuppfödare på Gotland för att i sin tur ge underlag och kunskap i hur tekniken fungerar och hur en större studie kan genomföras

Tackor med lamm

Syftet med detta försök är att testa hur tackor som går ihop med sina lamm använder virtuellt stängsel. Vi vill också specifikt undersöka hur ett virtuellt stängsel fungerar när det enbart är tackorna som har virtuellt stängsel och lammen kan gå som de vill inom ett större avgränsat område. År 1 kommer vi att testa systemet i slutet av amningsperioden, eftersom vi förväntar oss att tackorna påverkas mindre av om deras lamm går utanför den virtuella gränsen när de är lite äldre än i början av amningsperioden. År 2 kommer vi att testa systemet på tackor med lamm från den tidpunkt de kommer ut på bete efter lamning och fram till avvänjning (ca 12 veckor ålder på lammen). 

Sammanfattning

Projektnamn

Virtuellt stängsel för betande får

Status

Pågående

Region

Region Gotland

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3

Partner

LRF Kött, SustAinimal

Finansiärer

Leader Gute, Svenska Köttföretagen, Formas

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Per Peetz Nielsen

Kontaktperson

Per Peetz Nielsen

Senior Forskare

+46 10 516 69 29

Läs mer om Per Peetz

Kontakta Per Peetz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.