Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bilden visar en byggarbetsplats ovanifrån. Man kan se byggarbetare i neonfärgade västar, maskiner, verktyg och olika byggmaterial (såsom rör, plankor, med mera).
Foto: Duncan Rawlinson

Verktyg för social hållbarhet i byggskedet: Tillämpning och utveckling

I ett tidigare projekt tog RISE, Skanska, Veidekke och Wästbygg fram ett beslutsstöd för entreprenörer som arbetar med social hållbarhet i byggskedet. Fokus ligger på hur byggskedet påverkar människor ”utanför byggstängslet”. Nu undersöker RISE hur det används i praktiken; för att testa, kvalitetssäkra och vidareutveckla verktyget.

Beslutsstödet Verktyg för social hållbarhet i byggskedet togs fram inom projektet Den socialt hållbara entreprenören. Det består av en diskussionsmanual, ett bildspel (som förklarar hur verktyget fungerar och på vilka sätt byggskedet påverkar människor i omvärlden) samt en teoretisk rapport om verktygets bakgrund och framtagande. I manualen finns ett antal centrala frågor att diskutera före, under och efter byggskedet. Tillsammans med bildspelet ska detta hjälpa entreprenörer att utveckla sin förmåga till reflektion över byggprojekts inverkan på människor i området.
 

För att säkerställa att verktyget uppfyller detta syfte, och bidrar till mer socialt hållbara processer och resultat, ska verktyget nu testas och vidareutvecklas. Erlandsson Bygg (projektägare) och Skanska arbetar med RISE, som kommer följa ett antal byggprojekt där verktyget tillämpas och studera hur det används – samt hur det upplevs av användarna. Under projektet fungerar även forskarna som processtöd för entreprenörerna, för ett ömsesidigt lärande om social hållbarhet respektive de praktiska processerna i byggskedet.

 


Sammanfattning

Projektnamn

Social hållbarhet i byggskedet

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare och forskningspart

Projektstart

Varaktighet

2019-2021

Partner

Skanska, Erlandsson Bygg

Finansiärer

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Lisa Andersson

Kontaktperson

Lisa Andersson

Projektledare

+46 10 516 58 32
lisa.andersson@ri.se

Läs mer om Lisa