Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bilden visar en byggarbetsplats ovanifrån. Man kan se byggarbetare i neonfärgade västar, maskiner, verktyg och olika byggmaterial (såsom rör, plankor, med mera).
Foto: Duncan Rawlinson

Verktyg för social hållbarhet i byggskedet

Genom finansiering från SBUF har RISE har i samarbete med Brixly och Skanska testat, kvalitetssäkrat och vidareutvecklat ett verktyg som stödjer entreprenörer att arbeta med sociala hållbarhetsaspekter i byggskedet.

Verktyg för social hållbarhet i byggskedet bygger på ett tidigare framtaget verktyg i projektet Den socialt hållbara entreprenören, även det finansierat av SBUF. Genom att följa ett antal byggprojekt där verktyget har tillämpats och studera hur verktyget fungerade i praktiken har RISE i dialog med entreprenörerna uppdaterat och vidareutvecklat materialet för att det ska möta deras behov. Under projektet var  processtöd för entreprenörerna, för ett ömsesidigt lärande om social hållbarhet respektive de praktiska processerna i byggskedet.

Det uppdaterade verktyget består av två delar riktade till beställare och entreprenörer; dels ett informationsmaterial, dels ett processtöd för social omgivningsanalys och social omgivningsplan. 

Informationsmaterialet fokuserar på hur byggskedet påverkar människor i omgivningen. Det går steg för steg igenom olika faktorer som på olika sätt påverkar tredje man under byggskedet och ger exempel på åtgärder som kan vidtas för att främja närområdets sociala hållbarhet.

Processtödet kan användas för att genomföra en social omgivningsanalys inför etablering i syfte att förstå hur området används. Detta för att proaktivt kunna identifiera relevanta aspekter att beakta under byggskedet samt ta fram en plan med relevanta åtgärder.

Sammanfattning

Projektnamn

Social hållbarhet i byggskedet

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare och forskningspart

Projektstart

Varaktighet

2019-2021

Partner

Skanska, Brixly

Finansiärer

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.