Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
vindkraftverk

Vätgasens möjligheter för vindkraften

Det finns stor potential för vindkraft att storskaligt producera grön vätgas. Vindkraftsproducenter ser goda möjligheter att vid låga elpriser producera vätgas som sedan kan göra klimatnytta i andra sektorer. Detta projekt analyserar således kombinationen av vätgas och vindkraft.

Det övergripande målet för projektet är att bidra till att hitta lämpliga systemlösningar för framtidens energisystem. Genom att producera grön vätgas kan vindkraftsproducenter båda bidra till systemnytta och öka lönsamheten med vindkraft då elpriserna sjunker vid högre elproduktion. För att öka kunskapsläget kommer detta projekt undersöka de olika tekniska lösningar som finns, de ekonomiska förutsättningarna och relevansen för produktion av vätgas genom användning av el som är producerad i vindkraftverk. Såväl havsbaserade som landbaserade system kommer att undersökas.

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket:

  1. Teknisk och ekonomisk analys av olika systemlösningar*
  2. Optimering av system som identifierats i föregående arbetspaket
  3. Analys av regelverk, standarder och tillståndsprocesser
  4. Beskrivning av möjliga affärsmodeller som inkluderar vindkraftsproducenter och vätgasproduktion

Systemlösningarna som analyseras är:

  • Havsbaserad vindkraft med centraliserad elektrolysör på land (onshore)
  • Havsbaserad vindkraft med centraliserad elektrolysör till havs (offshore)
  • Havsbaserad vindkraft med decentraliserade elektrolysörer vid varje turbin (offshore)
  • Landbaserad vindkraft med elektrolysör som ligger frånskilt en vätgasanvändare
  • Landbaserad vindkraft med elektrolysör som ligger intill en vätgasanvändare

Sammanfattning

Projektnamn

Vätgasens möjligheter för vindkraften

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Drygt 1,5 år

Total budget

1 000 000 SEK

Partner

Sweco, DNV, Energiforsk

Finansiärer

Energiforsk

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
Gustav Green

Kontaktperson

Gustav Green

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 62

Läs mer om Gustav

Kontakta Gustav
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.