Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Vätgas, energisystem runt Bottenviken

Vätgas, energisystem och infrastruktur runt Bottenviken

En kartläggning av hur vätgas kan samspela med övriga energisystem runt Bottenviken pågår i förstudien H2ESIN. Förstudien ska ge en helhetsbild av hur vätgas kan produceras, lagras och transporteras, och hur vätgasen kan bidra till fossilfritt stål och stabilitet i elsystemet.

Vad krävs för ett hållbart energisystem med vätgas? 

I förstudien H2ESIN kartläggs förutsättningar för ett hållbart energisystem med vätgas runt Bottenviken. Förstudien analyserar brett förutsättningar, möjligheter och hinder för en gasinfrastruktur i norra Sverige, Norge och Finland. I projektet etableras en samarbetsplattform för intressenter, i samband med det pågående projekten Swedish Hydrogen Development Centre (SHDC) som drivs av RISE och Swerim, och kompetenscentret CH2ESS vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Kartlägger möjligheterna med vätgas för fossilfritt stål

Bakgrunden till projektet är att industrin i norra Sverige och Finland planerar att producera världens första fossilfria stål, bl.a. med hjälp av vätgas. Satsningarna är enorma, exempelvis krävs fossilfri elektricitet motsvarande 40% av Sveriges nuvarande elproduktion.

Förstudien kommer att resultera i:

  • Identifiering och analys av intressenter som är involverade i eller påverkas av utvecklingen av energiinfrastrukturen. 
  • En mötesplats för de olika intressenterna. Förstudien samlar för första gången intressenterna i en gemensam arbetsgrupp för att analysera de grundläggande förutsättningarna för utveckling av industriell vätgas i regionen.
  • En uppdaterad bild av aktuell status för projekt som planeras i regionen inom vätgas och energisystemet runt detta.
  • En preliminär tekno-ekonomisk analys av ett kompletterande vätgasnät, baserad på den uppdaterade bilden av utvecklingen och intressenterna i regionen.
  • Förstudien avslutas med en summering av framtida forskningsbehov som krävs för att möjliggöra satsningarna på fossilfritt stål.

Projektets forskningsutförare är RISE och Luleå Tekniska Universitet. 

Video-presentationer om projektet

Vätgas, energisystem runt Bottenviken

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Marcus Vendt

Forskare

Läs mer om Marcus

Kontakta Marcus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Johan Sandstedt

Forsknings-och Affärsutvecklare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.