Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Time data management

Time Data Management Automation for Manual Assembly

Målet för TIMEBLY är öka konkurrenskraft, skapa hållbara arbetsplatser samt förbättra förutsättning för digitalisering genom bättre tidsunderlag för manuell montering.

Syfte och mål

Digitaliseringen av tillverkningsindustrin sätter fokus på indata. En av de mest utmanande processerna att erhålla exakt tid för är manuell montering och materialhantering. TIMEBLY-projektet kommer att adressera dessa utmaningar med det målet att öka konkurrenskraften, förbättra anpassningsförmågan till förändringar och samtidigt skapa en hållbar arbetsmiljö för montörerna. Den tekniska utvecklingen med bättre sensorer och mer datorkraft möjliggör nya sätt att bestämma tiderna och nya sätt att simulera arbetsstationer.

Planerat upplägg och genomförande

Utmaningen att skapa tidsunderlag för produktion med låg volym och stor variation kommer att hanteras genom en designvetenskaplig strategi där forskarna tillsammans med de deltagande företagen utformar och testar nya metoder för att effektivt utveckla TDM-system. Målet är att generalisera denna kunskap och sprida till andra företag genom en handbok och workshoppar.

Förväntade effekter och resultat

TIMEBLY:s förbättrade bestämning och analys av data för manuella uppgifter kommer att ha fyra huvudsakliga effekter:

  1. Bättre planeringsförhållanden, genom bättre tidsbaser där avvikelser kan separeras från normalt tillstånd.
  2. Möjliggör produktintroduktion förändring genom simuleringar med hjälp av digitala mänskliga modeller och effektiv beredning.
  3. Exakta kostnadsberäkningar för att prioritera förbättringsinsatser och ge korrekta priser till kunder.
  4. Rättvis arbetsbelastning och bättre arbetsplatsdesign genom att ha mer exakta tidsdata.

Sammanfattning

Projektnamn

TIMEBLY

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Dissemination

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

5 000 000 SEK

Partner

Chalmers Tekniska Högskola, BAE Systems Bofors, Högskolan i Skövde, Kungliga Tekniska Högskolan, RISE, Scania CV, Solme, Fraunhofer-Chalmers Centrum För Industrimatematik, Strömsholmen, Swegon, SAAB Dynamics

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Björn Backman

Forskare

+46 10 228 47 71

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sandra Mattsson

Kontaktperson

Sandra Mattsson

Senior Forskare

+46 10 228 47 62

Läs mer om Sandra

Kontakta Sandra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.