Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SYLFEED

SYLFEED

SYLFEED är ett internationellt projekt som syftar till att skala upp Arbioms teknologi för att omvandla trärester till en proteinrik foderingrediens som består Single cell protein för att minska Europas proteinunderskott. SYLFEED kommer att demonstrera Arbioms teknologi i större skala och förbereda för industriell uppskalning.

Alternativa proteinkällor för djurfoder

Idag importeras upp till 70% av alla de proteiner som används till djurfoder i Europa. Denna siffra har varit den samma i ungefär 40 år vilket innebär att det finns ett ständigt proteinunderskott i Europa. Dessutom står fiskfoderindustrin inför utmaningar när det gäller hållbar produktion och försörjning av proteinkällor som används till fiskfoder.

Det finns därför ett behov av att ta fram mer hållbara djurfoder- och proteinlösningar för fiskfoderindustrin för att minska Europas proteinunderskott och säkra vattenbrukets tillväxt.

SYLFEED gör det möjligt att producera en näringsrik och hållbar proteinkälla från trärester för fiskfoderindustrin. Det skapar värde från underexploaterade skogs- och trärester genom att erbjuda en konkurrenskraftig och högkvalitativ proteinkälla till fiskfodertillverkare. Projektet koordineras av Arbiom, som är ägare av teknologin, och samlar ett konsortium av tio partners från sex olika länder som omfattar hela värdekedjan, från biomassaförsörjning till fiskfodertillverkning.

Optimera produktion 

RISE Processums roll i projektet är att optimera produktionen av Single cell protein och överföra den utvecklade tekniken till uppskalningsexperiment. Arbetet utförs främst i bioreaktorer i labb och pilotskala.

Sammanfattning

Projektnamn

SYLFEED

Status

Avslutat

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2021-08-31

Total budget

8 700 000 €

Partner

BBEU, Norske skog, Matís, Skretting, Prayon, Laxa, Norsus, BPF

Finansiärer

EU - Horizon 2020

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Björn Alriksson

Kontaktperson

Björn Alriksson

Forsknings- och Affärsutvecklare

+46 10 516 67 53

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.