Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Studie av definition och tillämpning av begreppet tillgänglighetsdesign

I Vinnovas regleringsbrev för budgetåret 2017 fick myndigheten ett uppdrag om en satsning på Tillgänglighetsdesign. I denna studie har RISE, inom ramen för Vinnovas uppdrag, analyserat begreppen tillgänglighetsdesign och universell utformning i förhållande till innovation.

Syftet med studien är att utgöra stöd i Vinnovas tillämpning av området tillgänglighetsdesign genom att identifiera aktörer och initiativ av relevans inom området samt visa på trender, behov och drivkrafter inklusive hinder och utmaningar. Den ska också diskutera hur tillgänglighetsdesign och universell utformning kan bidra i innovationsprocesser och utforska vad som krävs för att så ska bli fallet. Studien ska också föreslå en benämning och definition av området.

Förhoppningen är att rapporten ska lägga grund för ytterligare dialog och samverkan med målet att fler ska ta del av den kunskap som presenteras.


Förstudierapport

Sammanfattning

Projektnamn

Definition av tillgänglighetsdesign

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och forskningspart

Projektstart

Varaktighet

År 2018

Partner

Vinnova

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Marcus Jahnke

Kontaktperson

Marcus Jahnke

Senior forskare

+46 10 516 59 04
marcus.jahnke@ri.se

Läs mer om Marcus