Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Strategisk Innovationsagenda Välfärdsteknik

Syfte och mål med projektet är att stärka konkurrenskraft och en hållbar tillväxt genom att: Åstadkomma en kraftsamling av aktörer inom området välfärdsteknik samt skapa en gemensam strategi i form av en strategisk innovationsagenda för välfärdsteknik

Sveriges befolkning blir allt äldre och den demografiska utvecklingen innebär både utmaningar och möjligheter för samhället. Välfärdsteknik pekas ut som en av lösningarna för att hantera ökade krav och kostnader samt kunna bibehålla kvaliteten inom omsorgen. Detta för att ge äldre personer och personer med funktionsnedsättning det stöd som behövs för att kunna vara delaktiga i samhället, trygga och självständiga, samt bibehålla en bra hälsa och därmed möjlighet att bo kvar längre hemma.

Välfärdsteknik är, enligt Socialstyrelsen: 

"Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning".

Tyvärr tar inte produktutvecklingen och breddinförande av väldfärdsteknik fart pga flaskhalsar och utmaningar som förhindrar och fördröjer. Många av dessa är kända, andra är nya. Tillsammans vill vi hitta lösningar på dessa utmaningar och flaskhalsar och samtidigt bidra till en hållbar tillväxt.

Projektets syfte är att klargöra vilka insatser, resurser och infrastrukturer som krävs för att möta samhällsutmaningar med hjälp av välfärdsteknik, och vad som krävs för att förbättra möjligheterna för att stärka konkurrenskraft och en hållbar tillväxt. 

Målet med projektet är att åstadkomma en kraftsamling av aktörer inom området och skapa en gemensam strategi i form av en innovationsagenda, som också utgör underlag bl a för Vinnovas kommande insatser.

Informationsblad SIA Välfärdsteknik

Sammanfattning

Projektnamn

SIA Välfärdsteknik

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2022-11-30

Partner

Innovation Skåne, Medtech4Health, Swelife, IoT Sverige

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Camilla Evensson

Kontaktperson

Camilla Evensson

Projektledare

+46 10 516 51 15

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Monika Lydin

Kontaktperson

Monika Lydin

Enhetschef

+46 10 516 55 06

Läs mer om Monika

Kontakta Monika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.