Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Korsvägen - transportnod i Göteborg
Foto: Ciprian Gorga

Social hållbarhet i samhällsplanering – en kunskapsöversikt

Det råder oklarhet kring vad social hållbarhet innebär inom samhällsplanering. Ett mål med denna kunskapsöversikt – genomförd med aktörer på kommunal, delregional, regional och statlig nivå i Sverige – var att skapa förståelse för aktuella forskningsperspektiv och praktiska exempel rörande social hållbarhet i samhällsplanering.

Samhällsplanering är en av många processer som kan bidra till ett mer hållbart Sverige. Dock har den sociala dimensionen många gånger hamnat i skymundan, tvärt emot vad svensk lagstiftning betonar. Syfte och mål med projektet var därför att på ett brett och lättillgängligt vis 1) åskådliggöra ett antal övergripande perspektiv på begreppet social hållbarhet i relation till samhällsplanering, 2) ge praktiska exempel på arbete med social hållbarhet inom ramarna för samhällsplanering i Sverige samt 3) visa på ett antal kunskaps- och utvecklingsbehov som är identifierade inom forskning och i praktiskt utvecklingsarbete. Inom ramen för projektet samlades svenska offentliga organisationer på kommunal, delregional, regional och nationell nivå för att utveckla en förståelse för aktuella forskningsperspektiv, praktiska exempel och kunskapsluckor rörande social hållbarhet och samhällsplanering. Som en del av arbetet togs en kunskapsöversikt fram och ett antal seminarier och kunskapsträffar arrangerades.

Projektet ledde till ringar på vattnet i form av flera seminarier och föreläsningar, ett uppföljningsprojekt vid namn Social innovation i samhällsplanering samt ett kunskapsnätverk vid namn Socialt hållbar transportplanering.

Social hållbarhet i samhällsplanering - en kunskapsöversikt

Sammanfattning

Projektnamn

Social hållbarhet i samhällsplanering

Status

Avslutat

Region

Region Skåne, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

En av tre organisationer som genomförde projektet.

Projektstart

Varaktighet

Oktober 2016 till September 2017

Total budget

500.000 SEK

Partner

Göteborgsregionen, Mistra Urban Futures

Finansiärer

Mistra Urban Futures, Västra Götalandsregionen

Projektets webbplats

Koordinator

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
11.Hållbara städer och samhällen
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.