Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Smarta Kläder: Professionell bedömningsmetod för lantbrukets arbetsmiljö

För att bättre förstå hur ergonomin för arbetsuppgifter inom jordbruket verkligen ser ut behövs enkla, robusta och tillförlitliga mätmetoder. I den här studien kommer en, för jordbruket, ny mätmetod (Smarta Kläder) att testas och utvärderas med avseende på att mäta risk faktorer för muskuloskeletala besvär samt den effekt som systemets direkta feedback ger. Metoden kommer att testas ute på gårdar med mjölkproduktion.

Sammanfattning

Projektnamn

Smarta Kläder i mjölkproduktion

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2021-12-16

Partner

KTH, Avdelningen för Ergonomi

Finansiärer

SLO-fonden

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion
Karin Andersson

Kontaktperson

Karin Andersson

Doktorand

+46 10 516 69 07

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.