Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Smarta arbetskläder - Ergonomi och arbetsställningar på ridskolor

Arbete i stall innebär ofta tunga lyft och besvärliga arbetsställningar. Tidigare studier har visat en hög förekomst av belastningsbesvär hos anställda på ridskolor. Denna studie ska öka kunskap om arbetsställningar, belastning och relaterade riskfaktorer inom hästsektorn för att på sikt minska ohälsosam fysisk exponering.

Syftet med studien är att utvärdera användbarheten av en ny innovativ metod med smarta arbetskläder för att mäta och kvantitativt beskriva arbetsställningar under stallarbete. Metoder för riskbedömning av belastning baseras vanligtvis på observationer, men det har visat sig att tillförlitligheten av sådana mätningar kan ifrågasättas även då de gjorts systematiskt av utbildade ergonomer. Att objektivt och kvantitativt kunna mäta belastningen har tidigare varit praktiskt svårt att genomföra, men har nu möjliggjorts med modern teknik.

Studien kommer att genomföras på 8–10 ridskolor där vi ska mäta arbetsställningar och ergonomisk belastning på de anställda under arbetsdagen. Målet är att hitta ridskolor med olika organisering av arbetet och olika mekaniseringsgrad.

För att mäta arbetsställningar och belastning ska vi använda oss av en t-shirt, som har sensorer placerade i små fickor på tröjans ärmar och rygg. Sensorerna mäter armarnas och ryggens vinklar och kan på så sätt ge information om risken för belastningsskador vid olika arbetsmoment och den totala exponeringen under en arbetsdag. Mätdata skickas till en applikation i en smartphone där data lagras. KTH har, tillsammans med flera högskolor och näringslivspartners, varit involverade i framtagandet av den smarta t-shirten.

Studien kommer att bidra till att vi kan kartlägga riskerna för belastning hos ridskoleanställda, hur exponeringen ser ut över arbetsdagen och vilka arbetsmoment som innebär högst risk. Vi kommer också kunna relatera belastningen till de anställdas upplevda arbetsförmåga, arbetstempo och fysiska ansträngning. Resultatet förväntas ge indikationer på samband mellan den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och den fysiska arbetsmiljön. Utifrån resultaten kan vi identifiera potentiella åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och därmed på sikt bidra till bättre hälsa och hållbarhet inom hästrelaterade yrken.

Projektet är ett samarbete med Högskolan Dalarna och Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Sammanfattning

Projektnamn

Smarta arbetskläder på ridskolor

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

1 558 000

Partner

Högskolan Dalarna, Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Finansiärer

Stiftelsen hästforskning

Projektmedlemmar

Extern press

Cecilia Lindahl

Kontaktperson

Cecilia Lindahl

+46 10 516 69 38

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Karin Andersson

Kontaktperson

Karin Andersson

Doktorand

+46 10 516 69 07

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.