Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Underhållsarbete i Göteborg
Foto: Pixabay.com

Smart underhåll av infrastruktur

Forskningsprogrammet ska utveckla ett mer hållbart och effektivt underhåll av infrastruktur, genom att skapa och vidareutveckla teknologi, beslutsmodeller, organisationer, kompetensbyggande och affärsmodeller för dagens och morgondagens krav. Programmet bidrar till effektivare underhåll och att kompetensbristen i branschen på sikt halveras.

Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram med smart underhåll i fokus. Vår vision är en hållbar infrastruktur som är tillgänglig och säker dygnet runt.

Effektivt och smart underhåll

Inriktningen på programmet är tillståndsbedömningar, prognoser och beslutsstöd för investeringar, finansierings- och affärsmodeller samt hur kommunala processer och organisation kan utvecklas för att på bästa sätt möta de stora investeringsbehov samhället står inför.

Tillsammans för en infrastruktur för framtiden

Vi är ett starkt konsortium med forskare från institut och högskolor, men speciellt viktigt för programmet är delaktigheten från kommunerna. Seniora forskare kompletteras med doktorander som till stor del kommer att arbeta i de kommunala organisationerna. Det innebär att forskningen utgår från behoven och att kommunerna ökar möjligheten att ta till sig ny forskning.

Vi vill halvera kompetensbristen

Kompetensbehoven är stora och programmet har som mål att halvera kompetensbristen. Det gör kunskapsförmedling till en mycket viktig del där vi planerar för både seminarier och för webb-baserade utbildningsdelar, samt att utveckla nya grepp och metoder för att göra kunskap mer lättillgänglig och området underhåll mer attraktivt.

Video: Så ska Mistra InfraMaint göra skillnad - en vision vid programstarten

Video: Därför forskar vi om infrastruktur

Slutrapport fas 1

Slutrapport fas 1 (pdf, 1.6 MB)

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Lars Thell Marklund

Kontaktperson

Lars Thell Marklund

Forskare

+46 70 879 70 99

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.