Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Simulering och verifiering av trådlösa teknologier

Trådlös anslutning (konnektivitet) är numera standard då det gäller underhållning i fordon. I moderna, intelligenta fordon ansluts fler och fler funktioner trådlöst till exempel vid mjukvaruuppdatering, kartuppdatering och en räcka tjänster som mobilen som bilnyckel och leverans till bilen.

Konnektivitet behövs även till avancerade system för förarstöd (ADAS) som trafikvarningar. Det förväntas dessutom spela en större roll för både ADAS och autonom körning (AD) i och med införandet av bil-till-bil kommunikation (V2V). För att utveckla och säkerställa prestanda och tillförlitlighet hos de trådlösa länkar som möjliggör denna typ av avancerade system är simulering och testning är en förutsättning.

Syftet är att säkerställa prestanda och kvalitet hos den trådlösa kommunikationen så tidigt som möjligt i utvecklingsprojektet och på så sätt minska mängden fälttest.

Systemsimulering

Utöka funktionaliteten för simuleringsverktygen OmNET ++, SUMO, Veins och Plexe (open source) med avseende på kanalmodeller och kommunikationsprotokoll. Simuleringarna kommer resultera i uppskattad paketfelsfrekvens och latenstid.

Komponentverifiering

Utveckla en testuppställning för komponenter inklusive kanalemulering. Tillverkarna kan använda denna uppställning i tidiga faser i fordonsprojekt, och akademin kan använda den i utveckling/testning av nya kanalmodeller. Virtuell körning kommer också undersökas ur ett trådlöst kommunikationsperspektiv.

Systemverifiering (RISE-fokus)

Jämförelse och undersökning av fyra olika systemverifieringsmetoder på komplett fordon i kontrollerad labb-miljö, samt en jämförelse för att indikera vilken metod som är bäst i vilket fall. Metoderna, som alla inkluderar kanalemulering, är:

  • OTA multiprob-ringtest för bilar
  • ”Wireless cable” test
  • Modväxlande kammare
  • ”Random Line-of-Sight” test

Sammanfattning

Projektnamn

Sivert

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Delprojektledare och forskare

Projektstart

Varaktighet

2018-04-01 till 2021-03-31

Total budget

28 Mkr

Partner

Volvo cars, Lund University, AB Volvo, RanLOS

Finansiärer

Vinnova - FFI

FN:s globala hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Koordinator

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Kristian Karlsson

Forskare

+46 10 516 56 58
kristian.karlsson@ri.se

Läs mer om Kristian