Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säker interaktion med flera nivåer av automatisering i fordon

Projektet belyser den förändrade rollen som förare får när flera och fler stödsystem, som erbjuder olika nivåer av automatisering, byggs in fordonen evolutionärt. Det övergripande målet i projektet är att förbättra hur förare interagerar med dessa tekniska system som automatiserar delar av eller hela den dynamiska körningen i fordonet.

Projektet undersöker olika sätt att harmonisera, förenkla, hantera och förbättra hur förare interagerar med de tekniska system som automatiserar delar av eller hela den dynamiska körningen i fordonet. Projektet har som mål att utveckla designriktlinjer baserat på den teoretiska och empiriska data som genereras av projektet.

Projektet adresserar utmaningen som uppstår på grund av den förändrade rollen som förare får när flera och fler stödsystem, som erbjuder olika nivåer av automatisering, byggs in fordonen evolutionärt. Speciellt kommer förares medvetenhet, förståelse eller förvirring a vilket nivå av automatisering fordonet befinner sig i hanteras.  

Projektet kommer utveckla och utvärdera olika koncept som stödjer samverkan mellan förare och fordon på ett multimodalt sätt och att utveckla designriktlinjer baserat på den teoretiska och empiriska data som genereras av projektet.

Sammanfattning

Projektnamn

HARMONISE

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Användarstudier

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

10 044 000 SEK

Partner

Volvo Groups Truck Technology, Volvo Cars

Finansiärer

Vinnova FFI, Volvo Group Trucks Technology, Volvo Cars

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Jonas Andersson

+46 10 228 40 58

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.