Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SafeTest - Säkerhet och integritetsskydd vid distansanvändning av testbäddar

Samarbete i realtid på distans mellan forskningsaktörer och företag samt deras kunder vid produktions- och materialrelaterade testbäddar blir allt vanligare. Projektet är till för industriella aktörer som själva bedriver mätningar på distans och där analys av känsliga data är en förutsättning för produkt- och produktionsutveckling.

SafeTest hanterar säkert samarbete i realtid mellan aktörer och deras kunder, och projektresultatet är en lathund som ska sprida lärdomar om cybersäkerhet kopplat till distansanvändning av data. 

För att möta utmaningarna med distansdelning av data är Privacy enhancing technologies (PET) en viktig del. SafeTest ska ta fram klassificeringar inom cybersäkerhet och PET i fyra industriella case, som på olika sätt behandlar säkerhet för individer och metoder för samarbete i realtid.

Projektmål

Målet är att externa aktörer ska kunna utveckla hållbara processer, god arbetsmiljö och materiallösningar genom att utnyttja testbäddar på distans i realtid med anpassade säkerhetslösningar som skyddar känsliga data under analys.

För varje case i projektet kommer en prototyp av säkerhetslösning tas fram vilket genererar lärdomar som kan spridas till en större publik. Lösningarna i prototypen kan stärka utvecklingen och upplevelsen av digitala verktyg och direktkommunikation med individer; något som kommer att öka inom industri och näringsliv i framtiden.

Fyra case i projektet

1 Dataanalys för uppkopplad validering av hållbara processer

Detta case kopplas till i RISE testbädd för pressning och formning i Olofström för att utnyttja de stora datamängder som genereras vid formning av olika produkter. En stor andel av provningsverksamheten i Olofström utförs i hydraulpressar. Ett flertal industriella utförare av plåtbearbetning är aktiva i nätverket kring testbädden i Olofström och kommer att involveras i arbetet.

2 Digital applikation för samlad erfarenhet

Uppkoppling av testbädden för Hållbar kompositproduktion i Piteå sker nu mot användare i hela landet både av ny hydraul-press och av hållfasthetstester. Erfarenheter från tidigare distansuppkoppling till företag i Sverige inkluderas och används för att säkra dataströmmarna.

Testbäddarna har tagit fram teknik för uppkoppling på distans, som användes av kunder under pandemin. Fler företag, bl a SMF med egna innovativa material, är nu intresserade av att kunna delta i realtid utan att resa till Olofström eller Piteå. Målet med detta case är att i dialog med dessa kundföretag föreslå t ex en krypteringslösning som kan användas för dessa samarbeten på distans.

3 Ny funktion för dataanalys och automatiskt skräddarsydda råd med AI (Prindit AB)

Prindit AB hjälper sina kunder med data för att arbeta med välmående, innovation och produktivitet. En ny funktion ska tas fram i deras mjukvaruplattform för att stötta individen i ett team, till skillnad från i dag då stöd oftast genomförs på gruppnivå. Den nya funktionen ska använda sig av Explainable AI för att analysera individers data. Baserat på analysen skall individanpassade rapporter och rekommendationer genereras automatiskt. Detta kan innebära en plan för personlig utveckling, tips för att förbättra psykiskt välmående eller förstärkning av positiva vanor.

4 Ömsesidigt säkrade användargränssnitt (AP&T)

AP&T kommer att arbeta främst med sina servopressars användargränssnitt, bland annat kravställning och specifikation av systemen, framtagning av säkerhetslösningar och verifiering av funktion och användarvänlighet. I detta case inkluderas dataströmmar från och till den nya pressen i Piteå.

Projektet hanterar cybersäkerhet i termer av:

  • Datasäkerhet: företagens data och den de vill dela data med måste vara skyddad så att de som ska komma åt den är de enda som har tillgång till data.
  • Trovärdighet: data måste vara trovärdig, dvs analys av data och dess presentation måste göras på ett bra sätt.
  • Integritet: IP och personalens integritet kopplat till data som delas måste säkras. Inom industrin finns krav på hög spårbarhet men denna data ska inte kunna missbrukas eller spridas av någon annan i värdekedjan.

 

Sammanfattning

Projektnamn

SafeTest

Status

Pågående

Region

Region Blekinge, Region Norrbotten, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

19 månader

Total budget

4 650 000 SEK

Partner

Prindit AB, AP&T Automation Presses Tooling

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Elsa Vaara

Kontaktperson

Elsa Vaara

Forskare

+46 73 657 66 40

Läs mer om Elsa

Kontakta Elsa
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Boel Wadman

Kontaktperson

Boel Wadman

Forsknings- och affärsutvecklare

+46 70 780 61 80

Läs mer om Boel

Kontakta Boel
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.