Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Wilhelm Söderkvist Vermelin

Forskare

Tel +46 10 228 49 87

E-post wilhelm.soderkvist.vermelin@ri.se

Ort Mölndal

Enhet Produktframtagning och SMF-stöd (513403)

Forskningsintressen

Wilhelm har en bakgrund inom fysik och tillämpad matematik. Forskningsintressen inkluderar dataanalys, maskininlärning och datahantering i industri och produktion. Forskningen innebär att tillämpa datadrivna metoder i industriell kontext som t. ex.

  • Smart och datadrivet underhåll
  • Kvalitetskontroll
  • Störningshantering
  • Spårbarhet

En viktig aspekt i forskningen är även att utforska hur små och medelstora företag (SMF) kan bruka nya digitala tekniker och metoder för att stärka sin konkurrenskraft.

Projekt

Wilhelm har bl. a. deltagit i projekt gällande digitalisering av induktionshärdning (DigPIn), datadriven störningshantering (D3H) och ökad tillförlitlighet hos elektronikkomponenter (iREL4.0).

Han är även doktorand i forskarskolan IndTech vid Mälardalens Högskola forskningsfokus ligger kring resursoptimering och analys av energisystem.

Nyckelord:
data, djupinlärning, datorseende, prediktivt underhåll, artificiell intelligens, optimering, matematisk modellering, Python, NumPy, Pandas, TensorFlow, JAX