Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Robust additiv tillverkning av komponenter med tunna sektioner och kan

Samspelet mellan en process flexibilitet och dess robusthet är finkänsligt. När en tillverkningstekniks flexibilitet ökar, växer utmaningarna kopplat till identifiering och kontroll av variationskällor. Projektet ProThin ämnar undersöka robustheten hos pulverbäddslaserteknik (LPBF) med fokus på känslighet i tunna sektioner och kanaler.

För komponenter vars prestanda är starkt beroende av tunna sektioner (t ex värmeväxlare) och tunna kanaler (t ex för transport av flytande media) är robust tillverkning med LPBF kritisk för att säkerställa vätsketäthet, hög mekanisk prestanda och dimensionstolerans. I dagsläget finns en osäkerhet kring LPBFs robusthet och detta anses vara ett stort hinder för industrialisering av tekniken med avseende på serietillverkning.

En fullskalig utredning av robusthet är kostsam och kräver omfattande empiriska försök. Målet med detta projekt är att utveckla en ny kostnadseffektiv metodik för utvärdering av processens robusthet. Denna baseras på prediktering via processimulering som sedan korreleras med data genererad av processens övervakningssystem, lager för lager.

Hela värdekedjan med i konsortiet

Projektets konsortium innefattar hela produktionskedjan. Gruppen består av två slutanvändare (Alfa Laval och Siemens), tre huvuddistributörer av teknologi inom processimulering (MSC Software), produktionssystem (SLM Solutions) och efterbearbetning (Rena). En materialleverantör (Höganäs) och två tjänsteleverantörer med erfarenhet inom kvalitetssäkring (Nikon), och produktdesign och processimulering (Etteplan) kommer att stötta projektet. Den industriella gruppen kommer att ha ett nära samarbete med RISE och Chalmers tekniska högskola.

Projektet ProThin utförs inom det strategiska innovationsprogramet Produktion2030, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten ochFromas.

Sammanfattning

Projektnamn

ProThin

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och projektledare

Projektstart

Varaktighet

2021-2024

Partner

RISE, Chalmers Tekniska Högskola, Höganäs AB, Siemens Energy AB, Alfa Laval Lund AB, Etteplan Sverige AB, MSC Software AB, Rena Technologies GmbH, Nikon Metrology, SLM Solutions GmbH

Finansiärer

Det strategiska innovationsprogramet Produktion2030, Vinnova, Energimyndigheten, Formas

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Taoran Ma

Kontaktperson

Taoran Ma

Forskare

+46 10 228 47 60

Läs mer om Taoran

Kontakta Taoran
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.