Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Realtidsmätningar av temperatur och materialsammansättning i stålsmält

Svensk stålindustri är världsledande på avancerade speciallegerade stål. I detta projekt utvecklades innovativ sensorik för monitorering av stålproduktion för högre kvalitet och minskad råvaru- och energiförbrukning.

Svensk stålindustri är världsledande på specialstål för avancerade tillämpningar, i många fall på kundanpassade speciallegerade stål med mycket höga krav på sammansättning och kvalitet.

För att möte kundernas allt högre krav arbetar stålföretagen kontinuerligt med sina processer och sin processkontroll. Särskilt problematiskt är att få värdefulla mätvärden direkt ur en smälta, under produktion.

Dagens analysmetoder bygger till stor del på stickprovstagning och analys i lab, vilket inte ger realtidsåterkoppling till process-styrningen.

I detta projekt fokuserade vi på kontinuerliga, automatiska och robusta mätmetoder för analys direkt i en smälta. Kontinuerlig mätning ger möjlighet att styra processerna med ökad precision och kan bidra till höjd produktkvalitet och minskade produktionskostnader. Dessutom skulle bättre kontroll kunna bidra till lägre åtgång av energi och råmaterial.

Projektet vidareutvecklade metoder för realtidsmätningar av temperatur och kemisk sammansättning i stålsmältor.

I föregående projekt påbörjades utvecklingen av lanssystem anpassat för att inkludera sensorer baserat på LIBS-analys (kemisk sammansättning) och temperaturmätning (pyrometer). I detta projekt arbetades med vidareutveckling av lanssystemet och sensorerna. 

I projektet ingick också utveckling av högtemperaturmaterial för att erhålla bättre motståndskraft hos lansen mot värme och korrosion samt för att på sikt utveckla miniatyriserad sensorteknik för stålsmältor.

Fälttester genomfördes i experimenthall och stålverk hos slutanvändarna. 

 

Projektet drivs inom Strategiska innovationsprogrammet "Smartare Elektroniksystem", en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Sammanfattning

Projektnamn

Smartare Smälta

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, forskning och utveckling

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

SEK 8 miljoner (varav 4 miljoner in-kind)

Partner

SSAB, Uppsala Universitet, Mikrosystemteknik, Agellis RHI Magnesita, RISE Fiberoptik, Swerim

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Carola Sterner

Forskare

+46 10 228 41 27

Läs mer om Carola

Kontakta Carola
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.