Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Återvunnen plast

Re-Cert Bygg

Hållbart och klimatneutralt byggande är viktigt för byggbranschen som har stort klimatavtryck. Projektet ska utveckla och tillverka byggprodukter innehållande återvunnen plast med hög kvalitet och lång användningstid enligt gällande kvalitetsmärkning och produktstandarder. 

Byggindustrin är den näst största användaren av plast, ca 40% av all plast som produceras. I Sverige motsvarar det ca 260 000 ton per år.  Även om plasten enligt lag (sedan 2020) ska sorteras separat på byggplatsen så materialåtervinns bara ca 1,5%, huvuddelen av plasten går till förbränning. 

Det finns därför ett stort behov av att öka materialåtervinningen av plasten i byggsektorn och stor potential för bättre utnyttjande av resurser. Att återvinna installationsspill är ett bra sätt att få tillgång till den bästa återvunna råvaran av rätt kvalité som kan användas till nya hållbara byggprodukter. Kvalitetscertifieringar och produktstandarder sätter dock ofta stopp för att använda återvunnen plast. Det behöver bevisas att återvunnen plastråvara uppfyller kvalitetskraven liksom produkterna för att branschen ska våga tillåta återvunnet i fler produkter som är certifierade. 

Projektets syfte och mål: 

  • Projektet ska utveckla certifierade rör och bitumentak.

  • Nya förslag till upphandlingskriterier som gynnar byggprodukter med en andel återvunnen plast. ​

  • Godkända byggprodukter från projektet implementeras i byggprojekt. 

  • Tillverkarna har tagit fram minst en certifierad produkt med återvunnen råvara i sitt sortiment.

  • Resultat från projektet och förslag till certifieringsregler presenterats för standardiseringsorgan. 

I projektet kommer vi att tillsammans med tillverkarna av rör och takmembran, materialåtervinnare samt leverantörer av återvunnen plastråvara att hitta materialströmmar av lämplig kvalitet för långtidsapplikationer. Tillverkarna utvecklar produkter innehållande återvunnen råvara och vi testar dem så att de uppfyller gällande kvalitetskrav och tekniskt livslängd. 

Sammanfattning

Projektnamn

Re-Cert Bygg

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

7 156 573

Partner

Pipelife , Orbia Buiding & Infrastructure , Nordic Waterproofing , Van Werven , Stadsfastigheter, Göteborgs stad, Förvaltnings AB Framtiden , Tosito Projektutveckling , Gärahovs Bygg , Castellum , Inovyn , Orbit Supply Chain

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Annika Boss

Kontaktperson

Annika Boss

Forskare

+46 10 228 48 15

Läs mer om Annika

Kontakta Annika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Jansson

Kontaktperson

Anna Jansson

Forskare

+46 10 516 53 29

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.