Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Prediktion av farliga ämnen i byggnadsbeståndet med hjälp av maskininlärning

Farliga ämnen, t.ex. asbest och PCB, utgör en hälsorisk för byggpersonal, gör renoveringskostnader högre och ledtider mycket längre om de påträffas i renoverings- eller rivningsprocesser. I detta projekt skall information om farliga ämnen som påträffats i byggnader registreras, systematiseras och samköras med omfattande register om byggnadsbeståndet. Med hjälp av maskininlärningsverktyg kan mönster identifieras för förekomsten av farliga ämnen i hela byggnadsbeståndet.


Sammanfattning

Projektnamn

Prediktion av farliga ämnen

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinering och utförande

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

4,5 Mkr

Projektmedlemmar

Mikael Mangold

Kontaktperson

Mikael Mangold

Forskare

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.