Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Diskussion i labbet om magnetisk nanoreologi
Foto: Mats Stading

Prata med maten i munnen!

Med beröringsfria magnetiska metoder kan man bestämma rörelsen hos magnetiska partiklar av t.ex. järnoxid, vilket ger texturen och konsistensen runt partiklarna och egenskaper såsom viskositet. Detta ger i sin tur ett mått på aggregering, uppmjukning, upplösning och munkänsla utan att störa upplevelsen av det vi äter.

Principen för beröringsfri bestämning av konsistensen hos mat vi äter

Syfte och mål

Att kombinera materialvetenskap, elektronik, sensorteknologi, livsmedelsvetenskap och fysik för att utveckla beröringsfri avkänning av konsistensen hos det vi äter via rörelsen hos individuella järnoxidpartiklar.

Utmaning

De huvudsakliga processerna i munnen när vi äter inkluderar tuggning, salivinblandning och transport av mat och vätska för att forma en sväljbar klunk. Under de få sekunder detta tar ska receptorerna i munnen och i näsan skapa sig en uppfattning om det vi äter och vad vi tycker om maten. Vi vet väldigt lite om detta och har därför svårt at utveckal mat med helt rätt egenskaper för en njutbar upplevelse, varför många nya produkter fallerar. Varje år introduceras 20 000 nya produkter men bara 20% finns kvar efter ett år.

Lösning

Genom att använda magnetiska partiklar såsom järnoxid i maten kan vi känna av konsistensen utan att störa upplevelsen av det vi äter, vilket ger oss ett nytt verktyg för att utveckla smakligare och bättre mat. Projektet kombinerar RISE expertis inom livsmedelsvetenskap, magnetisk sensorteknologi och materialvetenskap för att designa en ny mätteknik för maten vi äter.

Effekt

Den nya mättekniken gav mer effektiv produktutveckling av smakliga produkter och en djupare förståelse av mekanismerna för hur vi uppfattar maten vi äter. 

Sammanfattning

Projektnamn

Beröringsfri bestämning av konsistens

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2017-2021

Total budget

8,8 MSEK

Partner

RISE ACREO, Chalmers Tekniska Högskola

Finansiärer

Formas

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion
Mats Stading

Kontaktperson

Mats Stading

Senior forskare

+46 76 127 26 03

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.