Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
A person wearing Head-mounted Display and trying to touch XR space

PLENUM: PLENary multi-User developMent arena for industrial workspace

PLENUM:s syfte är att utveckla en plattform med flera användare för 3D-samarbete inom fabriksdesign samt simulering och fortbildning för operatörer. Plattformen ska vara KPI-baserad för bedömning av hållbarhetsaspekter (ekonomiska, miljömässiga och sociala).

Plattformen kan användas i en distribuerad onlinemiljö (t.ex. i användarens hem eller i en lokal miljö) med en mycket låg ingångsbarriär, vilket minskar installationskostnaderna och eliminerar behovet av resor eller särskilda utbildningslokaler. Den utvecklade lösningen kommer att möjliggöra planering och bedömning av fabrikslayout, gemensam utvärdering av layoutens genomförbarhet med alla intressenter, utbildningsmöjligheter för framtida hantering av utrustning, installation av tunga och stora delar och interaktion med robotteknik (cobot och industriell); allt i en industriell samarbetslösning med flera ingångar.

De lösningar som utvecklas i projektet är enligt den senaste forskningen inom XR, kognitionsvetenskap och datorstödd kooperativt arbete för både inskolning/träning i digitala fabriksmiljöer och samarbete mellan funktioner. Detta bidrar till att göra Sverige till en internationellt och attraktiv FoU-miljö. Med hjälp av denna lösning kommer den svenska industrin att effektivt kunna om- och vidareutbilda sin nuvarande och framtida arbetskraft i stor skala samtidigt som den inte begränsas av det befintliga fabriksutrymmet (vilket är viktigt när man genomför frekventa förändringar av och bygger nya produktionsanläggningar).  Den nya teknik och kunskap som utvecklas inom projektet fungerar som en utgångspunkt för framtida utveckling inom området och är inte begränsad till de industrier som ingår i projektet. Det finns stora framtida möjligheter att utvidga användningen till andra områden (t.ex. stadsplanering, offentlig säkerhet, hälso- och sjukvård samt arbetsmiljö) och på så sätt bidra till ökade konkurrensfördelar för nationen.

Sammanfattning

Projektnamn

PLENUM

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Teknisk projektledare

Projektstart

Varaktighet

36 månader

Total budget

19 MSEK

Partner

Chalmers, AB Volvo, CEVT, SCANIA, University of Skövde, Fraunhofer-Chalmers Centre (FCC), VolVo Cars, RISE AB

Finansiärer

VINNOVA

Koordinator

Projektmedlemmar

Asreen Rostami

Kontaktperson

Asreen Rostami

Senior Researcher

Läs mer om Asreen

Kontakta Asreen
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sandra Mattsson

Kontaktperson

Sandra Mattsson

Senior Forskare

+46 10 228 47 62

Läs mer om Sandra

Kontakta Sandra
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.