Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

People-tools-Process-Place: Designdriven tillgänglighetsdesign

Social hållbarhet ligger högt upp på dagordningen i svensk stadsutveckling, och en viktig aspekt av detta är tillgänglighet. Medan det finns lagar och riktlinjer kring fysisk tillgänglighet är det mer oklart hur kommuner och andra aktörer kan arbeta med frågor kring social tillgänglighet. Det är detta område som PTPP ska undersöka.

Det övergripande målet med People-Tools-Process-Place: Designdriven tillgänglighetsdesign av plats och verktyg i små och medelstora städer är att bidra till ny kunskap om hur social tillgänglighet kan beaktas i stadsutveckling. Fokus ligger på små och medelstora svenska kommuners behov – något som i nuläget ofta hamnar i skymundan i svenskt utvecklingsarbete, som oftare utgår från större städer.

Med hjälp av ett designdrivet tillvägagångssätt ska projektet 1) Utveckla ett eller flera verktyg för social tillgänglighet i fysiska planeringsprocesser, 2) Testa och tillämpa verktygen vid utveckling av fysiska platser och 3) Utveckla ett övergripande program för social tillgänglighetsdesign i stadsutveckling.

Arbetet bedrivs i nära samarbete med Skellefteå kommun och Mölndals stad, som kommer att utgöra testbäddar för projektet.

Sammanfattning

Projektnamn

People-tools-Process-Place (PTPP)

Status

Pågående

Region

Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektpart

Projektstart

Varaktighet

2021-06-30

Partner

Skellefteå Kommun, Mölndals Stad, Luleå Tekniska Universitet

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
11.Hållbara städer och samhällen