Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
DNA
Foto: Pixabay

Ny DNA-baserad metodik för analys av hudflora

Projektets mål är att ta fram och validera robusta DNA-baserade metoder (qPCR och NGS) för att kvantifiera bakterier i hudens mikrobiom. Projektet lägger grund för studier av hudens mikrobiom för att exempelvis undersöka effekten på sammansättningen vid applicering av olika hudvårdsprodukter.

Det har länge varit känt att den mänskliga kroppen koloniseras av ett diversifierat mikrobiom bestående av bakterier, arkéer och svampar. Därtill är det väldokumenterat att obalans mellan naturligt förekommande mikroorganismer orsakad av bland annat antibiotikabehandling har en avgörande betydelse vid flera hudsjukdomar.

För att kunna studera mikrobiomets sammansättning och förändring finns det ett behov av känsliga och robusta analysmetoder. Användandet av kvantitativ PCR (qPCR) och storskalig sekvensering (NGS) har under de senaste tio åren revolutionerat vår förståelse av hudflorans sammansättning och artrikedom. Forskningen om bibehållandet av ett välfungerande mikrobiom på vår hud vid användning av hudvårdsprodukter är ett relativt outforskat område. Det finns flera deskriptiva studier baserade på qPCR och NGS av kroppens mikrobiom, men eftersom mikrobiomets sammansättning och artrikedom varierar påtagligt mellan olika hudytor så är det inte möjligt att dra generella slutsatser om mikrobiomets påverkan av en viss produkt eller ämne.

Trots att huden innehåller ett stort antal mikroorganismer gör närvaron av ett överskott av humant DNA det svårt att applicera DNA-baserad metodik, detta gäller särskilt NGS. Vissa DNA-baserade metoder är också känsliga för närvaro av störande ämnen i proverna, t.ex. från hudvårdsprodukter som applicerats på huden. Dessa utmaningar gör att ett optimeringsarbete är nödvändigt för att få välfungerande och robusta metoder. Standardiserade metoder för ändamålet saknas ofta.

Sammanfattning

Projektnamn

DNA-baserad metodik för hudflora

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2020-2023

Finansiärer

Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion
Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Mikrobiologiska analysmetoder

RISE har en bred och djup expertis inom mikrobiologisk analys. Vi utvecklar och validerar mikrobiologiska metoder i hela analyskedjan från provtagning och provberedning till analys och databehandling för att effektivt och korrekt …
Område

Infektionskontroll

Mikroorganismer finns överallt omkring oss och även i oss. Många av dessa är helt ofarliga eller till och med nyttiga för oss, medan andra kan orsaka infektioner som i vissa fall kan få förödande konsekvenser vilket Covi…
Område

Kemisk och biologisk analys

Kemisk och biologisk analys är grundläggande och oumbärliga verktyg för de flesta typer av produktion, forskning och utveckling. Vi erbjuder branschspecifika analystjänster och analysexpertis inom ett brett fält av områden. Exempe…
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…
Tjänst

Molekylärbiologiska analyser på gennivå

Med hjälp av molekylärbiologiska analysmetoder kan vi undersöka hur olika molekyler och system inuti cellen interagerar och hur dessa processer regleras. Vi kan undersöka skillnader inom systemen på gen-och proteinnivå så väl som …
Tjänst

DNA-sekvensering av mikroorganismer och mikroflora

Med hjälp av DNA-sekvensering och bioinformatik går det att med hög precision identifiera och karakterisera mikroorganismer och mikroflora i produkter, processer och i miljön. Vi hjälper till med alla steg i ditt sekvenseringsproj…