Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Elsystem
Foto: Johan Olsson

Nordic Early Warning Early Prevention System

Forskningsprojekt med mål att utveckla och demonstrera metoder för övervakning och styrning för att motverka instabilitet i det nordiska kraftsystemet. Projektet drivs som ett svensk-norskt samarbete, under ledning av stamnätsägarna Svenska kraftnät & Statnett.

Projektet omfattar: Identifikation och motverkande av spänningsstabilitetsproblem och effektpendlingar, nyttjande av PMU mätningar, samt dataplattform för information, kommunikation & visualisering. 

Målet för projektet är att ge förbättrade möjligheter för operatörerna av kraftsystemet att identifiera och motverka de instabilitetsfenomen som kan uppstå. 

Bakgrunden till projektets frågeställning är kopplad till stamnätsägarnas behov att oftare driva kraftsystemet närmare dess tekniska gränser, kopplat till elektrifieringen samt integrering av förnybar produktion, vilket också innebär större risk för olika typer av instabilitet.   

Sammanfattning

Projektnamn

NEWEPS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

4-årigt projekt

Partner

RISE Research Institutes of Sweden, Svenska kraftnät, KTH, Statnett, SINTEF, NTNU

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Emil Hillberg

Kontaktperson

Emil Hillberg

Seniorforskare

+46 72 564 95 75

Läs mer om Emil

Kontakta Emil
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.