Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild med projektets logga och titeln "Nog?!".
Foto: Katharina Merl

Nog!? En designutforskning av tillräcklig och rättvis energianvändning

För att nå uppsatta energi-och klimatmål måste vi förstå och tillämpa ”tillräcklighet” – ett begrepp som tar hänsyn till behov, social rättvisa och planetens gränser. Men vad som är tillräckligt är svårt för såväl individer som organisationer att förstå. Projektet utforskar tillräcklig och rättvis energianvändning i hushåll och/eller verksamheter, såsom äldreboenden, skolor och arbetsplatser.

För att utforska möjligheterna för tillräcklighet och rättvisa kommer projektet att undersöka vad som skulle kunna vara tillräcklig och rättvis energianvändning i relation både till personliga behov och som en tolkning av klimatmål. Mer precist vill vi förstå spelrummet – och synergierna och konflikterna – mellan när individer eller grupper upplever att de gjort tillräckligt, att de har fått tillräckligt, och vad som är tillräcklig för att nå uppsatta klimatmål.

Projektet kommer att ta fram spekulativa designobjekt för att synliggöra och utmana normer kring energi- och konsumtionsmönster. Insikterna från projektet kommer att omsättas i ett verktyg som synliggör, utforskar och stöttar energitillräcklighet och rättvisa hos hushåll och/eller verksamheter i olika kontexter. Verktyget ska fungera som ett stöd för energi-och klimatrådgivare, energipedagoger och liknande aktörer i deras arbete, och utformas i samarbete med dessa aktörer.

I förlängningen vill projektet bidra till att energitillräcklighet ses som ett viktigt område att beforska – som ett komplement till annan energiforskning. Tillräcklighet och rättvisa anses som svåra ämnen att diskutera. Projektet kan bidra till att fler vågar föra sådana samtal, och till att bredda diskussionen om hur ett hållbart energisystem kan uppnås. Sådana samtal underlättar för framtida energirelaterad policy att inkludera tillräcklighets- och rättviseaspekter.

Projektet finansieras av Energimyndigheten genom programmet Design för en energieffektiv vardag som koordineras av SVID. Projektet är en fortsättning på det tidigare projektet Design för en energiresilient vardag.

Projektet genomförs tillsammans med Helena Strömberg, Chalmers tekniska högskola, och Katharina Merl, designbyrån Boid.

Sammanfattning

Projektnamn

Nog?!

Status

Pågående

RISE roll i projektet

projektledare och deltagare

Projektstart

Varaktighet

25 månader

Partner

Chalmers tekniska högskola,

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Maria Håkansson

Kontaktperson

Maria Håkansson

Forskare

+46 10 516 55 46

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.