Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
En dator kopplad till Boostbox

Design för en energiresilient vardag

Hur skulle vardagen kunna se ut i en framtid med mindre tillförlitlig energitillgång? I det här projektet kommer vi att undersöka förutsättningarna för en sådan vardag och designa exempelprodukter för sådan framtid.

De produkter vi använder i vardagen blir i allt större utsträckning elektriska och uppkopplade. Vi blir därmed också mer beroende av en väldigt tillförlitlig el- och internetförsörjning. På grund av energisystemets omställning till mer förnybara källor och påverkan från klimatförändringar ökar samtidigt sannolikheten för tillfällig effektbrist och störningar på energi- och IT-system.

Projektet kommer att undersöka hur vardagslivet skulle kunna bli mer motståndskraftigt mot sådana störningar men ändå upplevas som ett gott liv – något som vi kallar energiresiliens i vardagen. Som en del i detta vill vi utforska om själva designen av vardagsprodukter skulle kunna minska hushållens sårbarhet och bidra till mer flexibel efterfrågan på energi.

Exempel på energiresilienta produkter kommer att tas fram, testas, och utgöra grunden i en utställning som väcker tankar om energiresiliens. Projektet kommer även att ta fram riktlinjer för energiresiliens i produkter så att teknikbranschen kan applicera dessa i framtida produkter.

Projektet genomförs tillsammans med Chalmers, Boid (inom Stiftelsen Chalmers Industriteknik), Electrolux, Miljömärkning Sverige AB, Göteborg Energi, HSB Living Lab, Tengbomgruppen och Tieto Sweden. 

Projektet finansieras genom forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag, av HSB Living Labs forskningsfond och av J. Gust. Richert stiftelse. Forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Du kan läsa mer om programmet här: http://designforenergi.se 

Sammanfattning

Projektnamn

Design för en energiresilient vardag

Status

Avslutat

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Chalmers Industri- och materialvetenskap, HSB Living Lab, Boid

Finansiärer

Energimyndigheten, SVID, HSB Living Lab, J. Gust. Richert stiftelse

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
Sara Renström

Kontaktperson

Sara Renström

Senior Forskare

+46 10 228 42 14

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.